การแก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

โปรแกรม Microsoft Office ของคุณสามารถทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ โดยปกติตัวเลือกเริ่มต้นมักจะทำงานได้ดีกับคนส่วนใหญ่ ดังนั้น คุณอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความจำเป็น คุณสามารถกำหนดตัวเลือกตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติได้เองอย่างง่ายดาย

 หมายเหตุ   ข้อความที่อยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ได้ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด


แก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานวิธีการต่างๆ ที่โปรแกรมแก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม ใดอยู่


Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

แสดงฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข
 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ
  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกของ PowerPoint
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ
  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

แสดงฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ AutoCorrect ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • Correct TWo INitial CApitals
  • Capitalize first letter of sentences
  • Capitalize names of days
  • Correct accidental use of cAPS LOCK key
  • Capitalize first letter of table cells

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

แสดงฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ
  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

แสดงฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ AutoCorrect ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • Correct TWo INitial CApitals
  • Capitalize first letter of sentences
  • Capitalize names of days
  • Correct accidental use of cAPS LOCK key

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้
  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว
  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ
  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ระบุข้อยกเว้นสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ

คุณสามารถระบุข้อยกเว้นสำหรับกฎตัวพิมพ์ใหญ่บางกฎ ข้อยกเว้นที่คุณตั้งค่าเป็นส่วนกลางระหว่างโปรแกม Office ต่างๆ ที่สนับสนุนคุณลักษณะนี้ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับรายการนี้ในหนึ่งโปรแกรมจะมีผลกระทบในโปรแกรมอื่นเช่นกัน

คุณใช้โปรแกรม ใดอยู่


Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

แสดงฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข
 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ
 6. (เฉพาะใน Microsoft Office Word หรือ Outlook) ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ได้รับผลกระทบขณะที่คุณกำลังแก้ไขแฟ้มหรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่ไม่ต้องการ คุณสามารถเลิกทำได้ด้วยการกด CTRL+Z ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ การแก้ไขที่ไม่ต้องการที่คุณเลิกทำจะถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้นด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกของ PowerPoint
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ
 6. ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ได้รับผลกระทบขณะที่คุณกำลังแก้ไขแฟ้มหรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่ไม่ต้องการ คุณสามารถเลิกทำได้ด้วยการกด CTRL+Z ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ การแก้ไขที่ไม่ต้องการที่คุณเลิกทำจะถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้นด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

แสดงฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ AutoCorrect ให้คลิก Exceptions แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Correct TWo INitial CApitals และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ INitial CAps
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Capitalize first letter of sentences และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ First Letter
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก Add
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก Delete

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

แสดงฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

แสดงฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ AutoCorrect ให้คลิก Exceptions แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Correct TWo INitial CApitals และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ INitial CAps
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Capitalize first letter of sentences และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ First Letter
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก Add
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก Delete

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word
 2. คลิก การพิสูจน์อักษร
 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก
  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม
  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ
 6. ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ได้รับผลกระทบขณะที่คุณกำลังแก้ไขแฟ้มหรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่ไม่ต้องการ คุณสามารถเลิกทำได้ด้วยการกด CTRL+Z ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ การแก้ไขที่ไม่ต้องการที่คุณเลิกทำจะถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้นด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Word 2007