การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

ไม้บรรทัดแนวนอนและแนวตั้งใน Word มักจะใช้ในการจัดแนวข้อความ กราฟิก ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ ในเอกสาร

เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวนอนที่ด้านบนของเอกสาร Word ของคุณและไม้บรรทัดแนวตั้งตามแนวขอบด้านซ้ายของเอกสารของคุณ คุณต้องอยู่ใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่างรายการ เช่น หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น)

แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดตามแนวนอนและแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดตามแนวนอนและแนวตั้ง ให้คลิก แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้งแสดงตัวเลือกไม้บรรทัด

 หมายเหตุ   ไม้บรรทัดแนวตั้งจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าปิดการทำงาน เมื่อต้องการเปิดการทำงานของไม้บรรทัดแนวตั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word
  1. คลิก ขั้นสูง
  2. ภายใต้ แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007