การระบุโปรแกรมที่จะใช้สร้างแผนผังองค์กร

ในบทความนี้


ภาพรวม

แผนผังองค์กรแสดงความสัมพันธ์ในสายบังคับบัญชาระหว่างบุคคลและกลุ่มในองค์กรหนึ่ง เนื่องจากแผนผังองค์กรได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ใน ระบบ Microsoft Office 2007 ได้แก่

 • คุณลักษณะกราฟิก SmartArt ใน Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 และ Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio 2007
 • Organization Chart Add-in for Microsoft Office programs .

คำอธิบายต่อไปของตัวเลือกดังกล่าวข้างล่าง คุณจะเห็นตารางเปรียบเทียบทั้งสามโปรแกรม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

กราฟิก SmartArt

แผนผังองค์กรมีกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งานอยู่หลากหลายรูปแบบ เมื่อคุณแทรกกราฟิก SmartArt ใน Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007 หรือ Outlook 2007 คุณสามารถสร้างกราฟิกที่มีคุณภาพเหมือนนักออกแบบ และรวมกราฟิกเหล่านั้นไว้ในเอกสารและงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt

ให้ใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt ถ้า

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กร กับรูปร่างไม่เกิน 30 รูปร่าง
 • คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เรืองแสง ขอบนุ่ม หรือลักษณะพิเศษสามมิติอื่น ให้กับแผนผังองค์กรของคุณ
 • คุณต้องการใช้ประโยชน์จากชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ) Office ใหม่ รวมทั้งความสามารถในการเลือกเปลี่ยนสีเมื่อคุณคัดลอกและวางกราฟิก SmartArt จากโปรแกรมหนึ่งไปอีกโปรแกรมหนึ่งได้
 • คุณต้องทำแผนผังองค์กรของคุณให้เคลื่อนไหว
 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรอย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์และวางข้อความของคุณ แล้วข้อความจะจัดวางตำแหน่งและจัดเรียงให้คุณโดยอัตโนมัติ

การสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Office Visio 2007

Office Visio 2007 เป็นโปรแกรมที่ขายแยกต่างหาก เมื่อใช้โปรแกรม Office Visio 2007 คุณสามารถสร้างไดอะแกรมที่ซ้บซ้อนละเอียด Office Visio 2007 ให้คุณมีเครื่องมือจำนวนมากที่สุด และมีความยืดหยุ่นมหาศาลสำหรับการสร้างแผนผังองค์กร

ใช้ Office Visio 2007 ถ้า

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ (มีรูปร่างถึง 1000 รูปร่าง)
 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรจากข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่ที่เก็บไว้ใน Microsoft Exchange Server หรือแฟ้มข้อมูล Office Excel 2007 โดย Office Visio 2007 มีตัวช่วยสร้างในการนี้
 • คุณต้องการควบคุมเค้าโครงของแผนผังอย่างละเอียดถูกต้อง
 • คุณต้องการเพิ่มข้อความหรือเขตข้อมูลตัวเลขที่กำหนดเองได้ลงในรูปร่างและเก็บเขตข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลคุณสมบัติที่กำหนดเอง
 • คุณต้องการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ซึ่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะทำให้คุณสามารถโค้ดสีข้อมูลของคุณโดยยึดตามพารามิเตอร์ที่คุณตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • คุณต้องการทำให้รูปร่างตรงกันทั้งหน้า เพื่อช่วยจัดการองค์กรขนาดใหญ่
 • คุณต้องการแสดงข้อมูลการวาดของคุณที่ใช้สิ่งที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพ เช่น ค่าสถานะ ตัววัดความก้าวหน้า และไอคอน
 • คุณต้องการเปรียบเทียบรุ่นของแผนผังองค์กรแยกกันและสร้างรายการที่แสดงความแตกต่างนั้น

การสร้างแผนผังองค์กร โดยใช้ Office Visio 2007

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Organization Chart

ก่อนหน้านี้ Organization Chart ใช้ชื่อว่า Microsoft Organizaiton Chart 2.0 เป็น Add-in ของ Office รุ่น 2007 ที่คุณสามารถเพิ่มเอกสารหรืองานนำเสนอของคุณจากกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ ได้ Organization Chart พร้อมใช้งานได้ตั้งแต่เปิดตัว Microsoft PowerPoint 95 ซึ่งนับแต่มีการเปิดตัวมา โปรแกรมนี้ก็ํไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนัก และไม่มีแผนที่จะเพิ่มการทำงานที่สำคัญให้กับผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคตแต่อย่า่งใด

ให้ใช้ Organization Chart ถ้า

 • คุณไม่สามารถสร้างไดอะแกรม Organization Chart ที่มีอยู่ใหม่โดยใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt หรือ Office Visio 2007
 • คุณจำเป็นต้องใช้เค้าโครงใดเค้าโครงหนึ่งจากสามเค้าโครงต่อไปนี้ที่ไม่พร้อมใช้งานกับคุณลักษณะกราฟิก SmartArt หรือ Office Visio 2007 ได้แก่ ผู้จัดการร่วม แนวตั้ง และผู้จัดการหลายคน

เมื่อต้องการสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้ Organization Chart คุณต้องติดตั้ง Organization Chart ก่อน จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำวิธีใช้แบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ตารางเปรียบเทียบ

ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวเลือกทั้งสามตัวเลือก

คุณลักษณะ กราฟิก SmartArt Visio Organization Chart
รุ่นแรกที่มีการทำงานแผนผังองค์กร 2007 2000 PowerPoint 95
การป้อนข้อมูล การป้อนข้อมูลรวดเร็วโดยใช้บานหน้าต่างข้อความ หรือการแปลงรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยบนภาพนิ่ง PowerPoint 2007

ป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือนำเข้าจาก Microsoft Exchange Server Excel 2007 หรือแฟ้มข้อความ

คุณสามารถปรับปรุงแผนผังองค์กรด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงข้อมูลจากแผนผังองค์กรได้

ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ลักษณะพิเศษสามมิติ ลักษณะด่วน (ลักษณะด่วน: คอลเลกชันของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ช่วยให้คุณจัดรูปแบบเอกสารและวัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น) และชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ) ใช้ประโยชน์ของลักษณะพิเศษสามมิติ ลักษณะด่วน และชุดรูปแบบที่ล้วนปรับปรุงใหม่ ใช้ชุดรูปแบบและตัวเลือกการจัดรูปแบบ "ดั้งเดิม" ไม่มี
สามารถเปลี่ยนเค้าโครงสาขาได้ ใช่ ใช่ ใช่
สามารถแทรกผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้จัดการและผู้ช่วยได้ ใช่ ใช่ ใช่
สามารถเลือกรูปร่างโดยยึดตามชนิด (ผู้จัดการ ผู้ร่วมงาน เป็นต้น) ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
สามารถลากรูปร่างไปไว้บนรูปร่างอื่นได้โดยตรง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสายบังคับบัญชา ไม่ใช่ ใช่ ใช่
สามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างรูปร่างได้ ด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง ด้วยตนเองเท่านั้น
สามารถเปลี่ยนชนิดตำแหน่งของรูปร่าง (ตัวอย่างเช่น จากผู้ช่วยเป็นผู้จัดการ) ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
สามารถปรับปรุงเขตข้อมูลในรูปร่างได้ ไม่ใช่ ใช่ กำหนดไว้ล่วงหน้า
ปรับพอดีหน้าอัตโนมัติ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณเลือกเมื่อต้องการบังคับรูปร่างให้พอดีอัตโนมัติ อัตโนมัติเพียงบางส่วน (ขนาดแบบอักษรไม่เปลี่ยน)

เค้าโครงมาตรฐาน

เค้าโครงแผนผังองค์กรมาตรฐาน

ใช่ ใช่ ใช่

ทั้งสองด้าน

แผนผังองค์กรที่กระจายออกทั้งสองด้าน

ใช่ ใช่ ใช่

ออกซ้าย

แผนผังองค์กรออกซ้าย

ใช่ ใช่ ใช่

ออกขวา

แผนผังองค์กรออกขวา

ใช่ ใช่ ใช่

ผู้จัดการร่วม

แผนผังองค์กรเค้าโครงผู้จัดการร่วม

ไม่มี ไม่มี มี

แนวตั้ง

เค้าโครงแผนผังองค์กรแนวตั้ง

ไม่มี ไม่มี มี

ผู้จัดการหลายคน

เค้าโครงแผนผังองค์กรผู้จัดการหลายคน

ไม่มี ไม่มี มี
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007