การแทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะ

คุณสามารถแทรกหรือคัดลอกรูปภาพและภาพตัดปะจากแหล่งต่างๆ ลงในเอกสารได้ รวมทั้งการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพตัดปะ การคัดลอกจากเว็บเพจ หรือการแทรกจากแฟ้มที่คุณบันทึกรูปภาพเอาไว้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของรูปภาพหรือภาพตัดปะที่ปรากฏกับข้อความในเอกสารได้เช่นกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด


การแทรกภาพตัดปะ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก ภาพตัดปะ

รูป Ribbon ของ Word

 1. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ในกล่องข้อความ ค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีซึ่งบรรยายถึงภาพตัดปะที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อแฟ้มของภาพตัดปะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 2. เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาให้แคบลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาไปที่ชุดภาพตัดปะชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ในกล่อง ค้นหาใน ให้คลิกลูกศรและเลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการค้นหา
  • เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาไปที่ภาพตัดปะ ให้คลิกลูกศรในกล่อง ผลลัพธ์ควรเป็น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับ ภาพตัดปะ

นอกจากนี้ ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ คุณยังสามารถค้นหารูปถ่าย ภาพยนตร์ และแฟ้มเสียงได้เช่นกัน เมื่อต้องการรวมเอาชนิดสื่อข้อมูลดังกล่าว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับประเภทสื่อข้อมูลนั้นๆ

 1. คลิก ไป
 2. ในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิกที่ภาพตัดปะเพื่อทำการแทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การแทรกรูปภาพจากเว็บเพจ

 1. เปิดเอกสาร Microsoft Office Word 2007
 2. จากเว็บเพจ ให้ลากรูปภาพที่คุณต้องการลงในเอกสาร Word

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพที่คุณเลือกไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ถ้าคุณลากรูปภาพที่มีการเชื่อมโยง รูปภาพดังกล่าวจะถูกแทรกลงในเอกสารของคุณเป็นการเชื่อมโยงแทนที่จะเป็นรูปภาพ

การแทรกรูปภาพที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บเพจ

 1. เปิดเอกสาร Word
 2. บนเว็บเพจ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นให้คลิก คัดลอก
 3. ในเอกสาร Word ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ จากนั้นให้คลิก วาง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

รูป Ribbon ของ Word

 1. ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการแทรก
 2. คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการแทรก

 หมายเหตุ   ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Word จะฝัง (ฝัง: การแทรกข้อมูลที่สร้างในโปรแกรมหนึ่ง เช่น แผนภูมิ หรือสมการ ลงไปในโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่ง หลังจากที่ฝังวัตถุ ข้อมูลจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับวัตถุจะมีผลต่อเอกสารนั้นด้วย)รูปภาพลงในเอกสาร คุณสามารถลดขนาดของแฟ้มได้ด้วยการเชื่อมโยง (การเชื่อมโยง: ใช้เพื่อแทรกสำเนาของข้อมูลที่สร้างในโปรแกรมหนึ่งลงในเอกสารของ Microsoft Word ในขณะที่ยังคงรักษาความเชื่อมโยงระหว่างแฟ้มทั้งสองเอาไว้ เมื่อข้อมูลในแฟ้มแหล่งข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลต่อเอกสารปลายทางด้วย)ไปยังรูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ แทรก จากนั้นให้คลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนรูปภาพในแนวเดียวกันเป็นรูปภาพลอย และในทางกลับกัน

 1. ถ้ารูปภาพไม่ได้วางอยู่บนผืนผ้าใบรูปวาด (พื้นที่วาดรูป: พื้นที่ที่คุณสามารถเขียนรูปร่างต่างๆ เนื่องจากรูปร่างบรรจุอยู่ในพื้นที่วาดรูป ดังนั้นรูปร่างเหล่านี้จะสามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดพร้อมกันได้)ให้เลือกที่รูปภาพนั้น แต่ถ้ารูปภาพวางอยู่บนพื้นที่วาดรูป ให้เลือกที่ผ้าใบนั้น
 2. ใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง คลิก ตำแหน่ง

รูป Ribbon ของ Word

ถ้าคุณไม่เห็น ตำแหน่ง ให้คลิก จัดเรียง จากนั้นให้คลิก ตำแหน่ง

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007