การเปลี่ยนชื่อผู้สร้างสำหรับข้อคิดเห็นการตรวจทาน

ชื่อผู้ตรวจทานหรือชื่อย่อจะปรากฏในบอลลูนข้อคิดเห็น (หรือในวงเล็บเหลี่ยมเมื่อบอลลูนไม่ได้ถูกใช้สำหรับข้อคิดเห็น) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏเมื่อคุณสร้างข้อคิดเห็นการตรวจทาน

เปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อคิดเห็น

  1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

  1. คลิก เป็นที่นิยม
  2. ภายใต้ ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ในแบบที่คุณต้องการ ให้เปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อที่คุณต้องการใช้ในข้อคิดเห็นของคุณเอง

 หมายเหตุ 

  • ชื่อและชื่อย่อที่คุณพิมพ์จะถูกใช้โดยโปรแกรมของ Microsoft Office ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำให้แก่การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมของ Office อื่นด้วย
  • เมื่อคุณทำการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อคิดเห็นของคุณเอง เฉพาะข้อคิดเห็นที่คุณสร้างหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้รับผลกระทบ ข้อคิดเห็นที่มีอยู่แล้วในเอกสารหลังจากคุณเปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อจะไม่ได้รับการปรับปรุง

ไม่ระบุชื่อผู้ตรวจทาน

คุณสามารถบันทึกเอกสารโดยปราศจากชื่อหรือชื่อย่อของผู้ตรวจทานที่สัมพันธ์กับเอกสารได้

  1. เปิดเอกสารที่ได้รับการบันทึกที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการให้เป็นแบบไม่ระบุชื่อ
  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่มกด ชี้ไปที่ เตรียม แล้วคลิก เตรียมเอกสาร
  1. คลิก ตรวจสอบ
  2. คลิก เอาออกทั้งหมด ที่ติดกับ คุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล

 สิ่งสำคัญ   ไม่คลิก เอาออกทั้งหมด ที่ติดกับ ข้อคิดเห็น การตรวจทานแก้ไข รุ่น และคำอธิบายประกอบ ซึ่งจะลบข้อคิดเห็นทั้งหมดจากเอกสารอย่างถาวร

  1. คลิก ตรวจสอบซ้ำ จากนั้นให้บันทึกเอกสาร

เมื่อคุณเปิดเอกสารอีกครั้ง ข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารจะปรากฏโดยปราศจากชื่อและชื่อย่อ

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007