การวาดตาราง

คุณสามารถวาดตารางที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ตารางที่มีเซลล์ (เซลล์: ช่องที่เกิดขึ้นจากการตัดกันของแถวและคอลัมน์ในแผ่นงานหรือตารางที่คุณใส่ข้อมูลเข้าไป)ซึ่งมีความสูงต่างกัน หรือมีจำนวนคอลัมน์ในแต่ละแถวต่างกัน

  1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวาดตาราง
  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

รูป Ribbon ของ Word

  1. คลิก วาดตาราง

ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นดินสอ

  1. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตด้านนอกของตาราง ให้วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  2. วาดเส้นคอลัมน์และแถวภายในสี่เหลี่ยม

การวาดตาราง

  1. เมื่อต้องการลบเส้นหนึ่งเส้นหรือหลายเส้น ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบยางลบเส้นตาราง
  2. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก วาดตาราง เพื่อทำการวาดตารางต่อไป
  3. เมื่อคุณวาดตารางเสร็จ ให้คลิกในเซลล์และเริ่มพิมพ์หรือแทรกกราฟิก
 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007