การใช้หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนของรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบและทันสมัยให้กับกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างต่างๆ ของคุณได้ด้วยการนำลักษณะด่วน (ลักษณะด่วน: คอลเลกชันของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ช่วยให้คุณจัดรูปแบบเอกสารและวัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น)ไปใช้กับรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt กับรูปร่างบางรูปในกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างที่คุณเพิ่มลงในเอกสารของคุณ

ในบทความนี้


ภาพรวมของลักษณะด่วน

ลักษณะด่วน เป็นการผสมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ต่างกันและแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วนหลายแกลเลอรี เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณจะเห็นว่าลักษณะด่วนนั้นจะมีผลอย่างไรกับกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างของคุณ

ลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt (ลักษณะ SmartArt) รวมถึง ขอบ เงา ลักษณะเส้น การไล่ระดับสี และมุมมองแบบสามมิติ (3-D) ให้ลองผสมลักษณะ SmartArt และสีที่แตกต่างกันจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่ตรงกับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร คุณสามารถเลือกเค้าโครง ลักษณะ SmartArt และชุดรุปแบบสีที่คุณต้องการ แล้วเปลี่ยนเค้าโครงอีกครั้ง โดยลักษณะ SmartArt และสีของคุณยังคงอยู่ในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดังนั้นคุณไม่ต้องทำซ้ำ

ลักษณะ SmartArt จะแมปลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ: ชุดของคุณลักษณะที่นำมาใช้กับองค์ประกอบในแฟ้ม ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ ชุดรูปแบบสี และชุดรูปแบบอักษรล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)ของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารกับรูปร่างต่างๆ ภายในกราฟิก SmartArt ตัวอย่างเช่น รูปร่างอาจมีเส้นหรือขอบหนา ขณะที่ลูกศรอาจใช้ลักษณะที่บางกว่า คุณสามารถนำสีจากสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)ของเอกสารไปใช้ในลักษณะอื่น เช่น การเปลี่ยนสีของเส้นขอบรูปร่าง ถ้าคุณสร้างกราฟิก SmartArt หลายชุดและต้องการให้มีลักษณะเหมือนกัน คุณสามารถใช้สีและลักษณะ SmartArt ที่เหมือนกันเพื่อให้มีลักษณะที่สอดคล้องและเป็นมืออาชีพ

คุณสามารถมีรูปร่างที่แสดงขอบ ความลึก และการหมุนสามมิติได้ เมื่อต้องการทำให้กราฟิก SmartArt เป็นสามมิติ ให้นำลักษณะสามมิติของกราฟิก SmartArt ไปใช้ หรือ นำการหมุนสามมิติไปใช้กับแต่ละรูปร่างด้วยตนเอง ถ้ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นสามมิติ (ที่เรียกว่า ฉากสามมิติติดต่อกัน (scene-coherent 3-D: คุณสามารถใช้มุมกล้อง และการให้แสงไฟในการควบคุมทิศทาง เงา และมิติสำหรับกลุ่มของรูปร่างต่างๆ ได้)) คุณสามารถแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบของแต่ละรูปร่างได้ต่อไป แต่จะไม่สามารถจัดตำแหน่งใหม่หรือปรับขนาดของรูปร่างดังกล่าวได้ คุณสามารถจัดตำแหน่งใหม่หรือปรับขนาดรูปร่างได้เฉพาะที่อยู่ในรูปแบบสองมิติเท่านั้น เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติกับสามมิติ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก แก้ไขในสองมิติ ปุ่ม แก้ไขในสองมิติ จะยกเลิกการล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณชั่วคราวเพื่อให้แก้ไขได้ และเพื่อให้คุณสามารถย้ายและปรับขนาดรูปร่างได้  แต่ลักษณะ SmartArt สามมิติยังคงถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณและจะปรากฏอีกครั้งเมื่อคุณคลิก แก้ไขในสองมิติ อีกครั้ง เมื่อกราฟิก SmartArt ของคุณแสดงในรูปแบบสามมิติ คุณสามารถหมุนกราฟิกนั้นได้ทั้งหมด และจัดตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงกับ "กล้อง" เพื่อให้กราฟิก SmartArt ทั้งชุดปรากฏโดดเด่นบนหน้าจอ

ลักษณะ SmartArt มีผลกระทบต่อกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ขณะที่ลักษณะด่วนสำหรับรูปร่าง (ลักษณะรูปร่าง) มีผลกระทบต่อรูปร่างที่เลือกเท่านั้น คุณสามารถกำหนดรูปร่างด้วยตนเองได้ด้วยการเปลี่ยน สี ลักษณะพิเศษ หรือ เส้นขอบ หรือด้วย การแทนที่รูปร่างดังกล่าว ด้วยรูปร่างอื่น ขอแนะนำให้คุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเองหลังจากคุณกำหนดเนื้อหาและเค้าโครงแล้วเท่านั้น เนื่องจากไม่มีการโอนการกำหนดเองบางอย่างเพราะอาจมีลักษณะที่ไม่สวยงามปรากฏในเค้าโครงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ให้ดูที่ การสลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใช้หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการนำลักษณะ SmartArt ที่แตกต่างไปใช้
 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ    

 • ลักษณะ SmartArt ที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารที่ใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางกราฟิก SmartArt ที่สร้างในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ซึ่งใช้ชุดรูปแบบ "A" ลงในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 ที่ใช้ชุดรูปแบบ "B" กราฟิก SmartArt นั้นจะใช้ชุดรูปแบบ "B" แทนที่จะเป็นชุดรูปแบบ "A"
 • ถ้าคุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง แล้วเลือกลักษณะ SmartArt ที่มีการกำหนดเองเหมือนกันบางอย่าง การกำหนดเองของคุณจะสูญไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนการหมุนสามมิติของกราฟิก SmartArt จากนั้นใช้ลักษณะ SmartArt สามมิติอื่น ลักษณะ SmartArt นั้นจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ
 • ถ้าคุณนำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt จากนั้นกำหนดกราฟิก SmartArt เอง คุณจะสามารถนำลักษณะ SmartArt อื่่นไปใช้เพื่อคืนค่าลักษณะที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบมืออาชีพอย่างรวดเร็ว
 • เมื่อต้องการใช้ลักษณะด่วนเดียวกันกับทั้งกราฟิก SmartArt และรูปร่าง ให้ทำดังต่อไปนี้
  1. คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้นภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะหนึ่งในห้าลักษณะแรก
  2. คลิกรูปร่าง จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง คลิกลักษณะเดียวกับที่คุณคลิกในขั้นที่ 1
 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กราฟิก SmartArt รบกวนข้อความของคุณ ให้นำลักษณะ SmartArt สามมิติไปใช้อย่างจำกัด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใช้หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนสำหรับรูปร่าง

 1. คลิกลักษณะที่คุณต้องการนำลักษณะรูปร่างใหม่หรือลักษณะรูปร่างอื่นไปใช้
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้ารูปร่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกราฟิก SmartArt ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะรูปร่างที่คุณต้องการ

รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

เมื่อต้องการดูลักษณะรูปร่างเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

 • ถ้ารูปร่างนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกราฟิก SmartArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะรูปร่างที่คุณต้องการ

รูปแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด

เมื่อต้องการดูลักษณะรูปร่างเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007