การปรับปรุงสีรูปร่าง เส้นขอบรูปร่่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถนำการผสมสีที่ออกแบบอย่างมืออาชีพไปใช้กับรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณได้หมดในคราวเดียวกัน หรือคุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างทีละรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างแต่ละเส้นได้

ในบทความนี้


ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสี

คุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArtได้ด้วยการใช้การผสมสีที่ต่างกันไป รูปขนาดย่อจะแสดงวิธีใช้สีแบบอื่น (เช่น การสลับสี หรือใช้สีเข้มสุดไปอ่อนสุด) แทนที่จะเป็นวิธีใช้สี

คุณสามารถนำสีจากสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)ของเอกสารของคุณไปใช้กับกราฟิก SmartArt และการแปลงสีจะทำให้ตรงกับสีที่ใช้ในภาพนิ่งหรือเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนสีของชุดรูปแบบในเอกสารของคุณ กราฟิก SmartArt ของคุณจะเปลี่ยนสีของชุดรูปแบบใหม่ด้วย

มีตัวเลือกสีจำนวนมากที่ออกแบบให้ทำงานกับเค้าโครงทั้งหมดของกราฟิก SmartArt อย่างมีประสิทธิภาพ ให้นำ ลักษณะ SmartArt และ สี ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อให้ตรงกับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร คุณยังสามารถเลือกเค้าโครง ลักษณะ SmartArt และสี แล้วเปลี่ยนเค้าโครงอีกครั้ง ลักษณะ SmartArt และสีของคุณยังคงอยู่ในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ

ถ้าคุณกำลังสร้างกราฟิก SmartArt หลายตัวและต้องการให้มีลักษณะที่เหมือนกัน คุณสามารถ นำสีเดียวกัน และ ลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt เหล่านั้นเพื่อให้มีลักษณะที่สอดคล้องกันและเป็นมืออาชีพ

คุณสามารถใช้สีเน้นข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเน้นให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการนั้นแตกต่างกัน คุณอาจนำ สีสัน - สีส่วนที่ถูกเน้น ไปใช้

แกลเลอรี เปลี่ยนสี

หรือคุณอาจใช้ ช่วงที่ไล่ระดับสี ส่วนที่ถูกเน้น 1 เพื่อขีดเส้นใต้ทิศทางข้อความของคุณสำหรับกระบวนการเชิงเส้น

เปลี่ยนแกลเลอรีสีโดยมีการเลือกช่วงที่ไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น 1

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

  1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างหลายรูปร่างให้มีสีเดียวกัน ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

  1. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่ให้มีสี ให้คลิก ไม่เติม

รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารภายหลัง

เคล็ดลับ    

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่าง

  1. คลิกเส้นขอบรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นขอบรูปร่างหลายเส้นให้เป็นสีเดียวกัน ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

  1. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการซ่อนเส้นขอบ ให้คลิก ไม่มีกรอบรูปร่าง

รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่อยู่ในสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารภายหลัง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

  1. คลิกกราฟิก SmartArt
  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

เคล็ดลับ    

  • เมื่อต้องการดูลักษณะที่สีจะถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณก่อนที่คุณจะเลือกรูปขนาดย่อ ให้วางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ แล้วดูที่กราฟิก SmartArt ของคุณ
  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณจะดูดีเมื่อพิมพ์ขาวดำ ให้คลิกรูปขนาดย่อภายใต้ สีชุดรูปแบบหลัก
  • เมื่อต้องการให้กราฟิก SmartArt ของคุณมีลักษณะที่ปรากฏเป็นตัวอย่างในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้นำ สีสัน - สีส่วนที่ถูกเน้น (คลิก เปลี่ยนสี) และลักษณะ SmartArt การ์ตูน ไปใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007