วิธีการตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Word 2003

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Word 2003

บนความที่อธิบายแต่ละขั้นตอนนี้จะพูดถึงวิธีการใช้ Microsoft Office Word 2003 เพื่อตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์ของข้อความในภาษาที่แตกต่างจากภาษาที่คุณใช้ใน Word ตามปกติ


การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการของคุณให้สามารถทำงานกับภาษาอื่น
ทำให้ภาษาอื่นมีพร้อมใช้
ติดตั้งเครื่องมือตรวจการสะกดและไวยากรณ์
ใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรของ Office 2003
เปิดการตรวจหาภาษาอัตโนมัติ
ตั้งค่าตัวเลือกการสะกดคำและตัวเลือกไวยากรณ์สำหรับภาษาอื่น
ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในเอกสารของคุณ
การแก้ไขปัญหา
การอ้างอิง

การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการของคุณให้สามารถทำงานกับภาษาอื่น

ให้ดำเนินการในขั้นตอนนี้ในกรณีที่คุณกำลังเรียกใช้รุ่นภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณที่ไม่ตรงกับภาษาที่คุณต้องการพิมพ์ลง คุณต้องเพิ่มภาษาดังกล่าวในกรณีที่คุณต้องการใช้ภาษาดังกล่าวพิมพ์หรือแสดงข้อความในภาษาดังกล่าว

สำหรับวิธีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการของคุณให้สามารถทำงานกับภาษาอื่นๆ ได้ ให้คลิกที่การเชื่อมโยงในรายการดังต่อไปนี้เพื่อดูบทความที่คุณต้องการ:

< กลับไปที่ด้านบน >

ทำให้ภาษาอื่นๆ มีพร้อมใช้

ในการทำให้ภาษาอื่นๆ ที่ท่านต้องการใช้สำหรับการแก้ไขให้มีพร้อมใช้ใน Word ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่มต้น ชี้เมาส์ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้เมาส์ไปที่ Microsoft Office ชี้เมาส์ไปที่ Microsoft Office Tools และคลิก การติดตั้งภาษาของ Microsoft Office 2003

  หมายเหตุ  ในกรณีที่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้เครคื่องมือการติดตั้งภาษาของ Microsoft Office 2003 ให้ใส่แผ่นซีดี Office 2003 ลงในไดร์ฟ CD-ROM หรือในไดร์ฟ DVD-ROM เมื่อคุณได้รับการพร้อมต์ให้ดำเนินการดังกล่าว

 2. คลิกที่แท็บ ภาษาที่ใช้ได้
 3. ในรายการ ภาษาที่มีให้เลือก คลิกที่ภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม และคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการแสดง (การสนับสนุนที่จำกัด) ถัดจากภาษาในรายการ ภาษาที่มีให้เลือก คุณอาจต้องติดตั้งการสนับสนุนระบบเพิ่มเติมสำหรับภาษาดังกล่าว การสนับสนุนที่มีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

  ภาษาต่างๆ ที่คุณเพิ่มจะแสดงอยู่ในรายการ ภาษาที่ใช้ได้

 4. คลิก ตกลง
 5. ในกรณีที่ปัจจุบันคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรม Office ใดๆ คุณจะได้รับข้อความดังต่อไปนี้:

  เมื่อการใช้การตั้งค่าภาษาใหม่ คุณต้องออกจากโปรแกรมประยุกต์ Office ทั้งหมดที่เปิดอยู่ และเริ่มโปรแกรมเหล่านั้นใหม่อีกครั้ง

  ปิดเครื่องแล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเปิดโปรแกรมประยุกต์ของ Office ในตอนนี้หรือไม่

  คลิก ใช่ ในกรณีที่คุณได้รับข้อความดังกล่าวนี้

จะสามารถใช้การตั้งค่าภาษาใหม่ได้ เมื่อเริ่ม Word ใหม่อีกครั้ง

< กลับไปที่ด้านบน >

ติดตั้งเครื่องมือตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์

รุ่นของ Office 2003 ของคุณจะมีเครื่องมือตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์สำหรับภาษาที่ใช้บ่อย ตัวอย่างเช่น รุ่นภาษาอังกฤษของ 2003 จะรวมเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน

เมื่อคุณตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์บนเอกสารในภาษาอื่น ในกรณีที่มีเครื่องมือให้ใช้ในรุ่นภาษาของ Office 2003 ของคุณ Word จะติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เครื่องมือตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์สำหรับภาษาที่คุณต้องการตรวจสอบไม่มีอยู่ใน Office 2003 คุณต้องขอรับและติดตั้งแฟ้มต่างๆ ที่จำเป็นจากเครื่องมือพิสูจน์อักษรของ Microsoft Office 2003

การติดตั้งเครื่องมือตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศษหรือเครื่องมือตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาสเปน

ขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการติดตั้งเครื่องมือตรวจการสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศษและภาษาสเปนที่รวมอยู่ในรุ่นภาอังกฤษของ Office 2003

ตามค่าเริ่มต้น เครื่องมือพิสูจน์อักษรภาษาฝรั่งเศษและเครื่องมือพิสูจน์อักษรภาษาจะได้รับการตั้งค่าไปที่สถานะการติดตั้งติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรกในครั้งแรกเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดคำในภาษาใดภาษาหนึ่งเหล่านี้ คุณจะได้รับการพร้อมต์ให้ติดตั้งเครื่องมือดังกล่าว คลิกใช่และใส่แผ่นซีดี Office 2003 ลงในไดร์ฟ CD-ROM หรือในไดร์ฟ DVD-ROM เมื่อคุณได้รับการพร้อมต์

หรือคุณสามารถติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรโดยการใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน แผงควบคุม ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ  เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนดังต่อไปนี้อาจมีความแตกต่างตามแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีที่มีความแตกต่าง ให้ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. คลิก เริ่มต้น และคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. คลิก Microsoft Office 2003 และคลิก เปลี่ยน
 4. คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออกและคลิก ถัดไป
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกการกำหนดเองแบบขั้นสูงของโปรแกรมประยุกต์ และคลิก ถัดไป
 6. ในรายการ การกำหนดเองแบบขั้นสูง ขยาย คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของ Office แล้วจึงขยาย เครื่องมือพิสูจน์อักษร
 7. คลิกที่ลูกษรถัดจาก ภาษาฝรั่งเศส หรือคลิกที่ลูกศรถัดจาก ภาษาสเปน คลิก เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วจึงคลิก ปรับปรุง
 8. ใส่แผ่นซีดี Office 2003 CD ลงในไดร์ฟ CD-ROM หรือในไดร์ฟ DVD-ROM เมื่อคุณได้รับการพร้อมต์ แล้วจึงคลิก ปรับปรุง
 9. คลิก ตกลง เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

< กลับไปที่ด้านบน >

การใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรของ Office 2003

เครื่องมือพิสูจน์อักษรของ Office 2003 คือแพ็คเกจ add-in ที่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับมากกว่า 50 ภาษาที่แตกต่าง โดยเครื่องมือจะประกอบด้วยตัวตรวจสอบการสะกด พจนานุกรม ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และตัวตรวจสอบรูปแบบการเขียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือพิสูจน์อักษร Office 2003 ให้คลิกที่การเชื่อมโยงภายใต้ ดูเพิ่มเติม

< กลับไปที่ด้านบน >

การเปิดการตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

เมื่อเปิดการตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ Word จะสามารถตรวจหาแต่ละภาษาที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เอกสารของคุณมีมากกว่าหนึ่งภาษา ในการเปิดการตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้เมาส์ไปที่ ภาษาและคลิก กำหนดภาษา
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่ยังไม่ได้เลือก) แล้วจึงคลิก ตกลง

< กลับไปที่ด้านบน >

การตั้งค่าตัวเลือกการสะกดและตัวเลือกไวยากรณ์สำหรับภาษาอื่น

ในการตั้งค่าตัวเลือกการสะกดและตัวเลือกไวยากรณ์สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก และคลิกแท็บ การสะกด & ไวยากรณ์
 2. เลือกตัวเลือกการสะกดและตัวเลือกไวยากรณ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกตกลง

< กลับไปที่ด้านบน >

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในเอกสารของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น Word จะตรวจการสะกดและไวยากรณ์ตามที่คุณพิมพ์ การขีเส้นใต้สีแดงหยักเป็นคลื่นจะระบุว่าอาจมีข้อผิดพลาดในการสะกดคำ

นอกจากนั้นคุณยังสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ให้ตรวจสอบทั้งเอกสารของคุณ เพิ่มเติมจากการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ตามที่คุณพิมพ์ ในการเรียกตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์ บนเมนู เครื่องมือ

ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ได้เป็นขึ้นแล้วหรือไม่ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือคลิก ตัวเลือกและคลิกแท็บ การสะกด & ไวยากรณ์
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ (หากยังไม่ได้เลือก)
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจไวยากรณ์ขณะพิมพ์ (หากยังไม่ได้เลือก)
 4. เลือกตัวเลือกการสะกดคำอื่นและตัวเลือกไวยากรณ์อื่นที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

< กลับไปที่ด้านบน >

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาของตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

ในกรณีที่ Word ไม่สามารถพบพจนานุกรมและเครื่องมือพิสูจน์อักษรอื่นๆ เพื่อทำการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น ให้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจการสะกดและไวยากรณ์สำหรับภาษาเฉพาะแล้ว คุณอาจรับและติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวจากเครื่องมือตรวจพิสูจน์อักษร Office 2003
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้ภาษาสำหรับการแก้ไขในเครื่องมือการตั้งค่าภาษา Office 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกะบการแก้ปัญหาของตัวตรวจการสะกด โปรดดู การแก้ปัญหาเครื่องมือตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจการสะกด และไวยากรณ์

สำหรับการแก้ปัญหาข้อความหลายภาษา โปรดดู การแก้ปัญหาข้อความหลายภาษา

การแก้ปัญหาการตรวจหาภาษาอัตโนมัติ

ในกรณีที่ Word ไม่สามารถตรวจหาภาษาในเอกสารของคุณได้อย่างถูกต้อง ให้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้ภาษาสำหรับการแก้ไขในเครื่องมือการตั้งค่าภาษา Office 2003
 • พิมพ์อย่างน้อยหนึ่งประโยคที่มีคำห้าคำหรือมากกว่าในภาษาดังกล่าว ความถูกต้องในการตรวจหาจะมีเพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อความที่คุณพิมพ์
 • Word จะประเมินข้อความทีละประโยคเพื่อระบุภาษา ข้อความอาจมีภาษาที่ผสมผสาน หรือภาษาที่ Word ตรวจหาอาจแตกต่างจากภาษาอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในสถานะการณ์ดังกล่าวนี้ Word อาจไม่สามารถระบุภาษาที่ถูกต้องได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีบางคำในประโยคเท่านั้น

  ในกรณีที่คำมีการขีดเส้นใต้หยักสีแดงเนื่องจากเป็นภาษาที่มีความแตกต่าง ให้ใช้ภาที่ถูกต้อง คลิกขวาที่คำดังกล่าว ชี้เมาส์ไปที่ ภาษา และคลิกที่ภาษาที่คุณต้องการ

 • ใช้รูปแบบภาษาด้วยตนเองเพื่อเลือกข้อความ ในการดำเนินการดังกล่าวนี้ ให้ชี้เมาส์ไปที่ ภาษา บนเมนู เครื่องมือ และคลิก ตั้งค่าภาษา ภายใต้ กำหนดข้อความที่เลือกไว้ให้เป็นคลิกรูปแบบภาษาที่คุณต้องการใช้

  หรือเปลี่ยนพจนานุกรมให้กับภาษาที่เหมาะสม ในการดำเนินการดังกล่าวนี้ ให้กดแป้น F7 และคลิกที่พจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ในรายการ ภาษาพจนานุกรม ในกล่องโต้ตอบ การสะกดคำและไวยากรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาการตรวจหาภาษาอัตโนมัติ โปรดดู การแก้ปัญหาการตรวจหาภาษาอัตโนมัติ

< กลับไปที่ด้านบน >

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะหลายภาษา ให้คลิกที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

< กลับไปที่ด้านบน >

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word