วาดภาพลายน้ำในเอกสาร Word

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2002

จินตนาการรูปจากภาพถ่ายช่วงพักร้อนครั้งล่าสุดเหมือนเป็นฉากหลังสำหรับจดหมาย หรือรูปของผลิตภัณฑ์ขององค์กรบนจดหมายเกี่ยวกับการขายล่าสุด หรือบางทีรูปการตกแต่งวันหยุดของคุณบนบัตรเชิญ

ด้วย Word คุณสามารถใช้รูปภาพเป็นเหมือนลายน้ำที่ปรากฏ "หลัง" ข้อความในเอกสาร คุณสามารถเพิ่มลายน้ำข้อความ เช่นวลี "เป็นความลับ" แต่ บทความนี้เน้นถึงการใช้รูปภาพ เช่นรูปภาพที่มากับ Microsoft Office หรือรูปภาพจากกล้องดิจิตอลของคุณ

การเลือกรูปภาพ

ถ้าเอกสารมีข้อความจำนวนมาก คุณอาจจะต้องเลือกที่มีรายละเอียดน้อยกว่า เพื่อให้ตาของผู้อ่านไม่ถูกเบี่ยงเบนจากข้อความ

จากเริ่มต้น Word ใช้รูปแบบ "ล้างออก" หรือ "สีจาง" กับรูปภาพเพื่อให้ดูบางกว่าข้อความ ถ้ารูปภาพของคุณมีความคมชัดดีเพียงพอเมื่อเทียบกับข้อความ และคุณไม่ต้องล้างมันออก คุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้การตั้งค่านี้

ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ คุณสามารถสเกลรูปภาพเมื่อใส่รูปภาพเข้าไป

เอกสารที่มีลายน้ำ

การสร้างลายน้ำ

  1. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้เมาส์ไปที่ พื้นหลัง แล้วคลิก พิมพ์ลายน้ำ
  2. คลิก ลายน้ำรูปภาพ และคลิก เลือกรูปภาพ

เลือกรุปภาพที่คุณต้องการ และจากนั้นคลิก แทรก

  1. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณต้องการ เช่น สเกล เพื่อเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ หรือ ล้างออก เพื่อทำให้รูปภาพพร่ามัวขึ้น และคลิก เรียกใช้

 หมายเหตุ 

  • เพื่อดูลายน้ำ คุณจำเป็นที่ต้องใช้ ดูเค้าโครงการพิมพ์
  • ลายน้ำถูกออกแบบสำหรับเอกสารที่ถูกพิมพ์ และมองไม่เห็นในการดูตามปกติ หรือการดูเค้าโครงเว็บ ถ้าคุณต้องการที่จะใช้พื้นหลังเหมือนลายน้ำกับเอกสารสำหรับการดูออนไลน์ ใช้พื้นหลัง (ชี้ไปที่ พื้นหลัง บนเมนู รูปแบบ และคลิกสี หรือคลิก ลักษณะการเติมพิเศษ) หรือชุดรูปแบบ (เมนู รูปแบบ คำสั่ง ชุดรูปแบบ)
 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2003