ตั้งค่า Office 365 หรืออีเมลใน Windows 8 Mail บน Exchange ของคุณ

คุณสามารถใช้ Mail ซึ่งก็คือแอป Windows 8 Mail เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมล Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ Exchange ของคุณได้โดยการใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน แอป Windows 8 Mail ถูกรวมไว้ใน Windows 8 และ Windows RT แล้ว

 สิ่งสำคัญ    คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อใช้แอป Windows 8 Mail บัญชี Microsoft ของคุณเป็นการรวมกันของที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆ เช่น Messenger, OneDrive , Windows Phone, Xbox LIVE หรือ Outlook.com (ชื่อเดิมคือ Hotmail)

 • ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ Windows โดยใช้แ แอป Windows 8 Mail จะพร้อมให้คุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลในครั้งแรกที่คุณเปิดแอป
 • ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows โดยใช้บัญชี Microsoft Windows Mail จะขอให้คุณเพิ่มข้อมูลบัญชี Microsoft ไปยัง Windows 8 Mail ในครั้งแรกที่คุณเริ่มโปรแกรม

 หมายเหตุ    ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล Office 365 ให้ดูที่ ใช้ Office 365 บนอุปกรณ์ Windows RT สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้ Office 365 บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Microsoft, Windows 8 Mail โดยทั่วไป หรือวิธีเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ไม่ใช่ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ Exchange อื่นๆ ให้ดูที่ ฉันต้องรู้อะไรอีก

ในบทความนี้


เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไปยังแอป Windows 8 Mail

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ Exchange ของคุณ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้ได้ไม่ว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ Windows หรือ Windows 8 Mail ด้วยบัญชี Microsoft หรือไม่

 1. จาก เริ่ม ให้เลือกไทล์ จดหมาย

หน้าเริ่มของ Windows 8 ที่แสดงไทล์จดหมาย

 1. ถ้า Mail แสดงหน้า เพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณ เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมนั้น คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Windows 8 Mail โดยใช้บัญชี Microsoft โดยพิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วคลิก บันทึก ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft ให้เลือก ลงทะเบียนสำหรับบัญชี Microsoft

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นหน้า เพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณ เมื่อคุณเริ่ม Mail แสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows หรือ Windows 8 Mail ด้วยบัญชี Microsoft แล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

หน้า เพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณ ของ Windows 8 Mail

 1. ถ้า Mail แสดงรายการ เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม ให้เลือก Outlook เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แรกใน Mail จากนั้น ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5

หน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ของ Windows 8 Mail

 1. ถ้า Mail แสดงอีเมลจากบัญชีผู้ใช้ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม ให้ทำดังต่อไปนี้
  1. ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์แบบสัมผัส ให้ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก การตั้งค่า

การตั้งค่า Windows 8 Mail

 1. ในเมนู การตั้งค่า ให้เลือก บัญชี > เพิ่มบัญชีผู้ใช้ > Outlook

หน้าเมนูของ Windows 8 Mail: การตั้งค่า > บัญชี > เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 1. บนหน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook ของคุณ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก เชื่อมต่อ Mail จะทำการค้นหาแบบออนไลน์เพื่อค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

หน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook ของคุณ ของ Windows 8 Mail

 1. ถ้าคุณเห็นข้อความ "บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้รับการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว" ให้เลือก เสร็จสิ้น ถ้าคุณเห็นข้อความว่า ทำให้พีซีของฉันปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้อ่านข้อความนั้น แล้วเลือก บังคับใช้นโยบายเหล่านี้

 หมายเหตุ    ถ้า Mail ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ให้ดูที่ ฉันต้องรู้อะไรอีก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแอป Windows 8 Mail

Windows 8 Mail จะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเริ่มต้นอาจมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ บัญชีผู้ใช้แทบทุกชนิดจะยอมให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่าของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์แบบสัมผัส ให้ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > บัญชี แล้วเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก การตั้งค่า > บัญชี แล้วเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณ

การตั้งค่าต่อไปนี้มีให้ใช้งานในบัญชีผู้ใช้ส่วนใหญ่

ตัวเลือก คำอธิบาย การตั้งค่า
ชื่อบัญชีผู้ใช้    ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณดูบัญชีผู้ใช้ของคุณใน Windows 8 Mail ไม่มี
ดาวน์โหลดอีเมลใหม่ ความถี่ที่อีเมลจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลไปยัง Windows 8 Mail

เมื่อรายการมาถึง

ทุกๆ 15 นาที

ทุกๆ 30 นาที

ทุกชั่วโมง

ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดอีเมลจาก ระยะเวลาที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์

3 วันล่าสุด

7 วันล่าสุด

2 สัปดาห์ล่าสุด

เดือนล่าสุด

ตลอดเวลา

เนื้อหาที่จะซิงค์    ระบุว่าเนื้อหาใดที่คุณต้องการซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

อีเมล

ที่ติดต่อ

ปฏิทิน

ดาวน์โหลดรูปภายนอกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณต้องการให้ Windows 8 Mail ดาวน์โหลดรูปโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าคุณตั้งค่านี้เป็น ปิด คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดรูปภายนอกในข้อความที่คุณได้รับแบบทีละข้อความได้ เปิด หรือ ปิด
ใช้ลายเซ็นอีเมล    สร้างลายเซ็นอีเมลที่จะปรากฏขึ้นที่ส่วนท้ายของข้อความแต่ละรายการที่คุณส่งจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ ใช่ หรือ ไม่
ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่มี
รหัสผ่าน รหัสผ่านที่ถูกใส่เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่มี
โดเมน โดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ การตั้งค่านี้จะว่างเปล่า ถ้าคุณไม่ได้ใส่โดเมนเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่มี
ชื่อผู้ใช้อีเมล ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในกล่อง จาก ของข้อความที่คุณส่งจากบัญชีผู้ใช้นี้ ไม่มี
เซิร์ฟเวอร์ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ไม่มี
เซิร์ฟเวอร์ต้องการ SSL ไม่ว่าบริการอีเมลที่คุณกำลังใช้ต้องการการเชื่อมต่อโดยใช้ SSL (Secure Sockets Layer) หรือไม่ เลือกหรือล้าง
แสดงการแจ้งให้ทราบทางอีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้ ไม่ว่าคุณต้องการให้ Windows 8 แสดงการแจ้งให้ทราบเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ในบัญชีผู้ใช้นี้หรือไม่ เปิด หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

บัญชี Microsoft

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เพื่อใช้งานแอป Windows 8 Mail หนึ่งในวิธีทำเช่นนั้นก็คือการลงชื่อเข้าใช้ Windows 8 ด้วยบัญชี Microsoft ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows ด้วยบัญชี Microsoft คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แอปอีเมลของ Windows 8 ด้วยบัญชี Microsoft ในครั้งแรกที่คุณเปิดโปรแกรมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft ให้ดูที่บทความวิธีใช้ บัญชี Microsoft คืออะไร และสร้างบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลฟีเจอร์ Windows 8 Mail

 • บัญชีผู้ใช้ของชนิด Outlook ใน Windows 8 Mail ใช้ Exchange ActiveSync เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ การเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync สนับสนุนการซิงโครไนซ์ของอีเมล ที่ติดต่อ ปฏิทิน และข้อมูลอื่นๆ แอป Windows Communications ทั้งหมดใน Windows 8 (Mail, People, Calendar และ Messaging) สามารถใช้ข้อมูลที่ซิงโครไนซ์เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Mail จะทำให้ข้อมูลที่ติดต่อและปฏิทินของคุณปรากฏในแอป Windows Communications อื่นๆ ด้วย
 • เรียนรู้วิธีซิงค์บริการ Google กับ Windows 8 หรือ Windows RT ให้ดูที่ วิธีซิงค์บริการ Google กับ Windows 8 หรือ Windows RT
 • เรียนรู้วิธีจัดการการแจ้งให้ทราบของแอป Windows 8 Mail ให้ดูที่ วิธีจัดการการแจ้งให้ทราบสำหรับ Mail, Calendar, People และ Messaging
 • ในขณะนี้ Windows 8 Mail สนับสนุนการเชื่อมต่อกับ Office 365 และโปรแกรมอีเมลที่ใช้ Exchange โดยใช้การเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync (ใน Windows 8 Mail ชื่อว่าชนิดบัญชีผู้ใช้ Outlook) และการเชื่อมต่อ IMAP (ชื่อว่าบัญชีผู้ใช้อื่น) การเชื่อมต่อ POP จะไม่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลผ่าน POP บน Windows 8 และ Windows RT
 • Windows 8 Mail ไม่สนับสนุนรูปแบบข้อความ S/MIME ถ้าคุณกำลังส่งข้อความในรูปแบบข้อความ S/MIME, Windows 8 Mail จะแสดงรายการอีเมลโดยมีข้อความต่อไปนี้ "ไม่สามารถแสดงข้อความที่เข้ารหัสลับนี้ได้" เมื่อต้องการดูรายการอีเมลต่างๆ ในรูปแบบ S/MIME เราแนะนำให้คุณเปิดข้อความโดยใช้ Outlook Web App, Microsoft Outlook หรือโปรแกรมอีเมลอื่นที่สนับสนุนข้อความ S/MIME

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้

ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณจำเป็นต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนจึงจะสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณใน Windows 8 Mail ได้ ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Microsoft Office 365 คุณจะลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ใช้ Office 365 คุณจะลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft หรือ Outlook Web App ของคุณ

คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ใน Windows 8 Mail ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณ: "เราไม่พบการตั้งค่าสำหรับ <ที่อยู่อีเมล> โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมและเราจะลองเชื่อมต่ออีกครั้ง"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณหรือพอร์ทัล Office 365 ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้รอสองสามนาทีแล้วลองอีกครั้ง ถ้าคุณยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App ได้ ให้ติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App แล้ว ให้ออกจากระบบ จากนั้นลองเชื่อมต่อโดยใช้ Windows 8 Mail

การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของ Windows 8 Mail

ถ้า Mail ไม่เริ่มทำงานหรือคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows 8 Mail เวอร์ชันล่าสุด เมื่อต้องการตรวจหาอัปเดตของแอป Windows 8 Mail จากหน้าจอ เริ่ม ให้ไปที่ Store > การตั้งค่า > การปรับปรุงโปรแกรม > ตรวจหาการปรับปรุง
 • โปรดรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง
 • รีวิวบทความการแก้ไขปัญหาของไมโครซอฟท์ คุณสามารถรีวิวบทความการสนับสนุนของ Windows 8 ตามประเภทได้ที่เว็บไซต์ การสนับสนุนของ Windows
 • รีวิวรายการของการแก้ไขปัญหายอดนิยมของแอปอีเมลและการทำงานร่วมกันของ Windows 8 ได้ที่หน้า อีเมลและการสื่อสาร ของเว็บไซต์ Windows
 • ดูคำตอบของคำถามอีเมลของ Windows 8 และโพสต์คำถามของคุณเองในชุมชนของไมโครซอฟท์ที่ ชุมชนอีเมลและการสื่อสารของ Windows 8
 • ถ้าคุณรู้ชื่อของบุคคลที่จัดการกล่องจดหมายของคุณ (บางครั้งเรียกว่า ผู้ดูแลระบบอีเมล) ให้ติดต่อบุคคลนั้นและรายงานข้อผิดพลาดที่คุณพบเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับ Windows 8 Mail

วิธีอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับอีเมลของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ Exchange ของคุณโดยใช้ Windows 8 Mail และขั้นตอนในบทความนี้ได้ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • ลองเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App
 • ลองเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Microsoft Outlook ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้ Windows RT 8.1 คุณสามารถใช้ Outlook 2013 RT ซึ่งเป็นเวอร์ชันของ Outlook 2013 ที่ปรับให้เหมาะสำหรับการสัมผัส เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด ให้ดูที่ ตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013
 • ลองเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วย Windows 8 โดยใช้ IMAP4 เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อ IMAP ให้เลือกตัวเลือก บัญชีอื่น แทนตัวเลือก Outlook ในระหว่างการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของ Windows 8 Mail เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ IMAP โดยใช้ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Exchange อื่นๆ คุณจำเป็นต้องใส่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP และ SMTP ของคุณด้วยตนเอง ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP คือ outlook.office365.com และชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP คือ smtp.office365.com ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ให้ดูที่ การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP และ IMAP
 • ลองเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยการใช้โปรแกรมอื่นที่สนับสนุน POP หรือ IMAP

 หมายเหตุ    การเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ IMAP จะทำให้คุณส่งและรับอีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ IMAP และ POP จะไม่อนุญาตให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่ติดต่อและปฏิทินของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POP หรือ IMAP ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business