คีย์ลัดใน Word Online

คีย์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว สำหรับคีย์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด Ctrl+P

เมื่อต้องการค้นหาในหัวข้อนี้ ให้กด Ctrl+F พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาในกล่อง แล้วกด Enter

คีย์ลัดของ Microsoft Word Online

คีย์ลัดใน Word Online จะคล้ายกับคีย์ลัดใน Microsoft Word อย่างมาก คีย์ลัดที่แสดงในบทความนี้ใช้สำหรับงานทั่วไปใน Word Online สำหรับรายการของคีย์ลัดใน Microsoft Word 2013 ให้ดู คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word

มุมมองการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปยังมุมมองที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ตัวอ่านหน้าจอ และการเลือกคีย์บอร์ดของเนื้อหา (ต้องมีตัวอ่าน PDF) Tab ไปที่คำสั่ง สร้างมุมมองที่สามารถเข้าถึงได้เพิ่มเติม (หน้าต่างใหม่), Enter
ค้นหาข้อความ Ctrl+F หรือ F3
ซ่อนบานหน้าต่างการค้นหา ESC
สลับไปยังตัวควบคุมการย่อ/ขยาย Ctrl+Z
สลับไปยังตัวควบคุมหมายเลขหน้า Ctrl+G
ไปยังหน้าที่ระบุ พิมพ์หมายเลขหน้า (ในตัวควบคุมหมายเลขหน้า)
การพิมพ์ Ctrl+P

มุมมองการแก้ไข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายไปมาระหว่าง Ribbon และเนื้อหาเอกสาร Ctrl+F6
ย้ายจากการแก้ไขเอกสารไปยังแท็บ หน้าแรก Ctrl+[
ย้ายจากการแก้ไขเอกสารไปยังคำสั่งของ Ribbon ที่ใช้ล่าสุด Ctrl+]
เปิดใช้งานแท็บ Ribbon อื่น Tab, Enter
ย้ายไปมาระหว่างคำสั่งของ Ribbon Tab
ดำเนินการคำสั่งของ Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน Enter
ยุบหรือขยาย Ribbon Ctrl+F3

การย้ายจุดแทรก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปทางขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรขวา
ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้าย
ไปทางขวาหนึ่งคำ Ctrl+ลูกศรขวา
ไปทางซ้ายหนึ่งคำ Ctrl+ลูกศรซ้าย
ขึ้นหนึ่งบรรทัด ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งบรรทัด ลูกศรลง
ขึ้นหนึ่งย่อหน้า Ctrl+ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งย่อหน้า Ctrl+ลูกศรลง
จุดเริ่มต้นของบรรทัด Home
จุดสิ้นสุดของบรรทัด End
จุดเริ่มต้นของหน้า Ctrl+Home
จุดสิ้นสุดของหน้า Ctrl+End

การเลือกเนื้อหา: ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปทางขวาหนึ่งอักขระ Shift+ลูกศรขวา
ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ Shift+ลูกศรซ้าย
ไปทางขวาหนึ่งคำ Shift+Ctrl+ลูกศรขวา
ไปทางซ้ายหนึ่งคำ Shift+Ctrl+ลูกศรซ้าย
ขึ้นหนึ่งบรรทัด Shift+ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งบรรทัด Shift+ลูกศรลง
ขึ้นหนึ่งย่อหน้า Shift+Ctrl+ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งย่อหน้า Shift+Ctrl+ลูกศรลง
ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด Shift+Home
ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด Shift+End
ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร Shift+Ctrl+Home
ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร Shift+Ctrl+End
เอกสารทั้งหมด Ctrl+A

การแก้ไขเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ตัด Ctrl+X
คัดลอก Ctrl+C
วาง Ctrl+V
แทรกไฮเปอร์ลิงก์ Ctrl+K
เลิกทำ Ctrl+Z
ทำซ้ำ Ctrl+Y
ย้ายจากคำที่สะกดผิดไปยังอีกคำหนึ่ง Alt+F7

การจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ตัวหนา Ctrl+B
ตัวเอียง Ctrl+I
ขีดเส้นใต้ Ctrl+U
รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย Ctrl+มหัพภาค
จัดชิดซ้าย Ctrl+L
จัดชิดขวา Ctrl+R
จัดกึ่งกลาง Ctrl+E

คีย์บอร์ดเทียบเท่าระหว่าง Windows และ Mac

คีย์ ตัวปรับเปลี่ยน Windows Mac
Backspace Alt ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ
End Alt ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือเค้าร่าง
Enter Alt ใน Internet Explorer ให้แสดงคุณสมบัติของหน้า
Tab Ctrl-Alt สลับงาน
Home Alt ไปยังโฮมเพจ ย้ายจุดแทรกไปยังด้านบนของเอกสารหรือเค้าร่าง
ลูกศรซ้าย Alt ใน Internet Explorer ให้กลับไป ย้ายไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ
PageDn Alt   ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสาร
PageUp Alt   ย้ายจุดแทรกไปยังด้านบนของเอกสาร
ลูกศรขวา Alt ใน Internet Explorer ให้ไปข้างหน้า ไปทางขวาครั้งละหนึ่งคำ
Tab Alt สลับระหว่างแอปพลิเคชัน ย้ายโฟกัสระหว่างเบราว์เซอร์และองค์ประกอบของหน้า (การวนรอบของการช่วยสำหรับการเข้าถึง)
ลูกศรลง Alt-Shift ย้ายหน้าปัจจุบันลงหนึ่งตำแหน่งในบานหน้าต่างนำทาง เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า
Enter Alt-Shift ใน Internet Explorer ให้สลับไปยังหน้าจอแบบเต็ม
Tab Ctrl-Alt-Shift สลับงาน
ลูกศรซ้าย Alt-Shift เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ
ลูกศรขวา Alt-Shift การเยื้อง เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ
Tab Alt-Shift สลับระหว่างแอปพลิเคชัน ย้ายโฟกัสระหว่างเบราว์เซอร์และองค์ประกอบของหน้า (การวนรอบของการช่วยสำหรับการเข้าถึง)
ลูกศรขึ้น Alt-Shift ย้ายหน้าปัจจุบันลงหนึ่งตำแหน่งในบานหน้าต่างนำทาง เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า
Backspace ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ
Delete ลบครั้งละหนึ่งคำ
ลูกศรลง ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า
End ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือเค้าร่าง
Home ไปยังด้านบนของเอกสารหรือเค้าร่าง (ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์)
ลูกศรซ้าย ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด (ใน Firefox ให้ไปยังหน้าก่อนหน้า)
ลูกศรขวา ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด (ใน Firefox ให้ไปข้างหน้า)
Tab สลับงาน (เช่น Windows Alt-Tab)
ลูกศรขึ้น ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า
ESC ⌘-Alt เปิดตัวจัดการงาน (บังคับออกจากแอป)
Home ⌘-Alt ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์
ลูกศรซ้าย ⌘-Alt ใน Chrome ให้สลับระหว่างแท็บเบราว์เซอร์
Delete ⌘-Shift ใน Firefox ให้ล้างแคชของเบราว์เซอร์
ลูกศรลง ⌘-Shift เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า
End ⌘-Shift เลือกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือหน้า
Home ⌘-Shift เลือกไปยังด้านบนของเอกสารหรือหน้า (ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์)
ลูกศรซ้าย ⌘-Shift เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด
ลูกศรขวา ⌘-Shift เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด
Tab ⌘-Shift สลับงาน (เช่น Windows Alt-Tab)
ลูกศรขึ้น ⌘-Shift เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า
ESC Ctrl-Shift เปิดตัวจัดการงาน
ลูกศรขวา Ctrl-Shift เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งคำ
ลูกศรลง Ctrl ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด
ลูกศรซ้าย Ctrl-Shift เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ
ESC Ctrl เปิดเมนูเริ่ม หรือหน้าจอเริ่มต้น
Delete Ctrl-Alt เปิดเมนูล็อคหน้าจอ
ลูกศรซ้าย Ctrl ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ แสดงแดชบอร์ด Widget
PageDn Ctrl ใน Firefox และ Chrome ให้สลับระหว่างแท็บที่เปิด
PageUp Ctrl ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสารหรือเค้าร่าง ใน Firefox และ Chrome ให้สลับระหว่างแท็บที่เปิด
End Ctrl ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสารหรือเค้าร่าง
Tab Ctrl สลับระหว่างแท็บที่เปิด สลับระหว่างแท็บที่เปิด
ลูกศรขึ้น Ctrl ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด
Backspace Ctrl-Alt ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร
Home Ctrl ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารหรือเค้าร่าง
ลูกศรลง Ctrl-Alt ใน Internet Explorer ให้เลื่อนหน้าลง
End Ctrl-Alt ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า
Home Ctrl-Alt ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า
PageDn Ctrl-Alt ใน Internet Explorer ให้เลื่อนลง
PageUp Ctrl-Alt ใน Internet Explorer ให้เลื่อนขึ้น
ลูกศรขวา Ctrl ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ
ลูกศรขึ้น Ctrl-Alt ใน Internet Explorer ให้เลื่อนหน้าลง
Backspace Ctrl-Alt-Shift ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ
End Ctrl-Alt-Shift ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า
Home Ctrl-Alt-Shift ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า
PageDn Ctrl-Alt-Shift ใน Internet Explorer ให้เลื่อนลง
PageUp Ctrl-Alt-Shift ใน Internet Explorer ให้เลื่อนขึ้น
ESC Alt ย่อหน้าต่างเล็กสุด
ลูกศรลง Ctrl-Shift เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด
ESC Alt-Shift ย่อหน้าต่างเล็กสุด
Home Ctrl-Shift เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด
Insert ไม่มี เริ่มโหมดพิมพ์ทับ
Tab Ctrl-Shift สลับระหว่างแท็บที่เปิด สลับระหว่างแท็บที่เปิด
ลูกศรขึ้น Ctrl-Shift เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด
Backspace ไม่มี ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร
Delete ไม่มี ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร
ลูกศรลง ไม่มี ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด
End ไม่มี ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด
Enter ไม่มี แทรกบรรทัดใหม่ แทรกบรรทัดใหม่
Backspace Ctrl ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ
Home ไม่มี ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด ใน Safari และ Chrome ให้ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า
ลูกศรซ้าย ไม่มี ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร
PageDn ไม่มี ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ
PageUp ไม่มี ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ
ลูกศรขวา ไม่มี ย้ายจุดแทรกไปทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร ย้ายจุดแทรกไปทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร
Tab ไม่มี การเยื้อง หรือไปยังเซลล์ตารางถัดไป การเยื้อง หรือไปยังเซลล์ตารางถัดไป หรือแทรกตาราง
ลูกศรขึ้น ไม่มี ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด
Backspace Shift ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร
ลูกศรลง Shift เลือกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด เลือกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด
End Shift เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด
Enter Shift แทรกตัวแบ่งบรรทัด แทรกตัวแบ่งบรรทัด
Home Shift เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด
ลูกศรซ้าย Shift เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร
ลูกศรขวา Shift เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร
Tab Shift เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ ไปยังเซลล์ตารางก่อนหน้า เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ ไปยังเซลล์ตารางก่อนหน้า
ลูกศรขึ้น Shift เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด
 
 
นำไปใช้กับ:
Word Online, Word Web App