การคัดลอกและวางใน Office Web Apps

เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีเว็บเบราว์เซอร์ การคัดลอกและวางข้อความใน Microsoft Office Web Apps จะแตกต่างจากการคัดลอกและวางข้อความในแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อป บทความนี้จะแสดงขั้นตอนในการคัดลอกและวางใน Office Web Apps แต่ละโปรแกรม

คุณกำลังใช้ Web App ใดอยู่


 หมายเหตุ    ถ้าคุณกำลังใช้ Office Web Apps กับ SharePoint 2010 หรือถ้าคุณใช้ Internet Explorer 7 ให้ดู การคัดลอกและวางใน Office Web Apps

Word Web App

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก Word Web App หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเอกสารในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ครั้งละหนึ่งบรรทัดด้วยการลากเมาส์ (ไม่ใช่คลิกสองครั้ง) จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกเอกสารได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

 หมายเหตุ    เมื่อกำลังดูเอกสารอยู่ในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกข้อความได้อย่างต่ำหนึ่งบรรทัด ถ้าต้องการเลือกคำหรือวลี ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการวางภายในเอกสาร ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในเอกสารนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชันWord บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

 หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอก ตัด และ วาง บน Ribbon ของ Word Web App คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V เรียนรู้วิธีการให้สิทธ์การเข้าถึงคลิปบอร์ดแก่ JavaScript

การวางจากภายนอก Word Web App

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก Word Web App ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในเอกสารในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ คุณลักษณะต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าคุณลักษณะเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน Word Web App

รูปภาพ ที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางลงในเอกสารได้ แต่ Word Web App ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากเอกสารอื่นหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในเอกสารอื่นหรือโปรแกรมอื่นที่คุณต้องการใช้ใน Word Web Appให้บันทึกรูปภาพนั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปยัง แทรก > รูปภาพ ใน Word Web App

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบจากภายนอก Word Web App ในรูปของแถวและคอลัมน์ หรือข้อมูลย่อยในรายการ โครงสร้างของตารางหรือลำดับชั้นนั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง วิธีที่ดีที่สุดก็คือการวางรายการดังกล่าวทีละเซลล์หรือทีละระดับ หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อจะวางรายการ ให้เอาการจัดรูปแบบตัวเลขออก แล้วจึงนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้ใหม่ใน Word Web App โดยใช้ปุ่ม ลำดับเลข และ เพิ่มการเยื้อง (แท็บ หน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ไฮเปอร์ลิงก์   จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

 1. เลือกข้อความ
 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์
 3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์
 4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Excel Web App

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก Excel Web App หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกเซลล์ต่างๆ ได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกเนื้อหาของเซลล์ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกเวิร์กบุ๊กได้ ถ้าคุณต้องการวางภายในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณแก้ไขเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในเวิร์กบุ๊กได้ด้วยการเลือกเซลล์ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac) เมื่อคุณวาง เนื้อหาของเซลล์จะสืบทอดคุณลักษณะต่างๆ ของตำแหน่งใหม่ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือสี เป็นต้น

การวางจากภายนอก Excel Web App

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก Excel Web App ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในเวิร์กบุ๊กในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ คุณลักษณะต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าคุณลักษณะเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน Excel Web App เมื่อคุณวางเซลล์ที่มาจากเวิร์กบุ๊กหรือตารางอื่น โครงสร้างแถวและคอลัมน์ของเซลล์จะยังคงอยู่ใน Excel Web App

ไฮเปอร์ลิงก์   จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

 1. เลือกข้อความ
 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์
 3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์
 4. ในกล่อง ข้อความที่แสดง ให้พิมพ์ข้อความลิงก์ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint Web App

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในงานนำเสนอได้ด้วยการเลือกข้อความในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางบนสไลด์ได้ แต่ PowerPoint Web App ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากงานนำเสนออื่นหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในงานนำเสนออื่นหรือโปรแกรมอื่นที่คุณต้องการใช้ใน PowerPoint Web App ให้บันทึกรูปภาพนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปยัง แทรก > รูปภาพ ใน PowerPoint Web App

เมื่อต้องการย้าย รูปภาพ จากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง ให้คัดลอกรูปภาพนั้น วางบนสไลด์ใหม่ แล้วจึงรูปภาพนั้นออกจากจุดเดิม


 หมายเหตุ 

 • คุณไม่สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความในมุมมองการอ่านหรือการนำเสนอภาพนิ่ง ได้ เมื่อต้องการให้สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความได้ ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์
 • ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอก ตัด และ วาง บน Ribbon ของ PowerPoint Web App คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript สามารถใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V เรียนรู้วิธีการให้สิทธิ์การเข้าถึงคลิปบอร์ดแก่ JavaScript

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

OneNote Web App

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก OneNote Web App หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึกในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

ถ้าคุณต้องการวางภายในสมุดบันทึก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในสมุดบันทึกนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

 หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง บน Ribbon ของ OneNote Web App คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V เรียนรู้วิธีการให้สิทธ์การเข้าถึงคลิปบอร์ดแก่ JavaScript

การวางจากภายนอก OneNote Web App

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก OneNote Web App ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในสมุดบันทึกในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ คุณลักษณะต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าคุณลักษณะเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน OneNote Web App

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางในสมุดบันทึกได้ แต่ OneNote Web App ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากสมุดบันทึกอื่นหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในสมุดบันทึกอื่นหรือโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน OneNote Web Appให้บันทึกรูปภาพนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปยัง แทรก > รูปภาพ ใน OneNote Web App

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบจากภายนอก OneNote Web App ในรูปของแถวและคอลัมน์ หรือข้อมูลย่อยในรายการ โครงสร้างของตารางหรือลำดับชั้นนั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง วิธีที่ดีที่สุดก็คือการวางรายการดังกล่าวทีละเซลล์หรือทีละระดับ หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อจะวางรายการ ให้เอาการจัดรูปแบบตัวเลขออก แล้วจึงนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้ใหม่ใน OneNote Web App โดยใช้ปุ่ม ลำดับเลข และ เพิ่มการเยื้อง (แท็บ หน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ไฮเปอร์ลิงก์   จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

 1. เลือกข้อความ
 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์
 3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์
 4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel Online, OneNote Online, PowerPoint Online, Word Online