แชร์เวิร์กบุ๊กให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นดูเวิร์กบุ๊ก Excel Web App ของคุณแต่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเวิร์กบุ๊กนั้น คุณสามารถแชร์เวิร์กบุ๊กนั้นให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก แชร์

เชิญผู้อื่นสำหรับการแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ

  1. ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย กด ENTER ระหว่างแต่ละที่อยู่

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการได้รับลิงก์ที่คุณสามารถวางลงในอีเมลหรือเว็บเพจ ภายใต้ แชร์ ให้คลิก รับลิงก์ ภายใต้ เลือกตัวเลือก ให้เลือก ดูอย่างเดียว แล้วคลิก สร้างลิงก์

  1. ในการตั้งค่าเวิร์กบุ๊กเป็นแบบดูอย่างเดียว ให้คลิกลิงก์ ผู้รับสามารถแก้ไข

เชิญผู้อื่นสำหรับการแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ

  1. คลิกลูกศรในกล่อง ผู้รับสามารถแก้ไข เลือก ผู้รับสามารถดูได้อย่างเดียว แล้วคลิก แชร์

ตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กเป็นแบบดูอย่างเดียว

Excel Web App ส่งอีเมลลิงก์ไปยังผู้ที่คุณต้องการแชร์เวิร์กบุ๊กด้วย

 หมายเหตุ    การแชร์เวิร์กบุ๊กเป็นแบบดูอย่างเดียว ไม่ได้ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดาวน์โหลดสำเนาของเวิร์กบุ๊กและเปลี่ยนแปลงสำเนานั้น แต่จะเก็บไฟล์ต้นฉบับของคุณไว้อย่างเดิม

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel Online