พิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตหรือตารางโดยไม่มีเส้นตาราง บางครั้งก็ยากที่จะแยกขอบเซลล์ เหมือนกับในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ในรูปภาพนี้

มุมมองการพิมพ์จะไม่มีเส้นตาราง

การพิมพ์เส้นตารางไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online แต่คุณสามารถเลียนแบบเส้นตารางได้ด้วยการนำเส้นขอบไปใช้ เช่นเดียวกับในรูปภาพนี้

การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

  1. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบรอบๆ เซลล์แต่ละเซลล์ ให้คลิกและลากเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้
  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เส้นขอบ > เส้นขอบทั้งหมด

 เคล็ดลับ    คุณสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ใดไม่มีเส้นขอบ หรือพื้นที่ใดมีเส้นขอบโดยดูจากเส้นที่เข้มกว่า

เพิ่มเส้นขอบลงในตารางหรือช่วงข้อมูล

  1. สำหรับการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์
  2. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการให้แสดงตัวอย่าง แล้วคลิก พิมพ์

ตัวเลือกการพิมพ์ หลังจากคลิก ไฟล์ > พิมพ์

  1. ถ้าเส้นตารางมีลักษณะที่คุณต้องการในการแสดงตัวอย่าง ให้คลิก พิมพ์

การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

  1. คลิก X เพื่อปิดการแสดงตัวอย่างและกลับไปยังเวิร์กชีต

พิมพ์เส้นตารางจากแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Excel และพิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

ปุ่ม เปิดใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตของ Excel Online ล่าสุด ให้เยี่ยมชมบล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด คุณสามารถลองใช้หรือซื้อได้ที่ Office.com

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel Online