ใช้มุมมองแบบโต้ตอบของ Excel เพื่อสำรวจข้อมูลตาราง

เมื่อคุณเห็นปุ่ม มุมมองแบบโต้ตอบของ Excel ใกล้กับตารางบนเว็บเพจ ให้คลิกที่ปุ่มนั้น

ปุ่ม มุมมองแบบโต้ตอบของ Excel

คุณสามารถสำรวจข้อมูลตารางด้วยฟีเจอร์การเรียงลำดับที่มีประสิทธิภาพของ Excel

มุมมองแบบโต้ตอบของ Excel ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับข้อมูลตารางได้

เลือกตัวกรองเพื่อมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่คุณสนใจ คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับข้อมูลจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด (หรือตามตัวอักษรถ้าคอลัมน์เป็นข้อความ) แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อสลับลำดับ

ใช้ตัวกรองในมุมมองแบบโต้ตอบของ Excel

สร้างด้วยตัวคุณเอง

เมื่อต้องการรับข้อมูลโดยละเอียด ให้คลิก ทำสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม ทางด้านซ้าย แล้วคลิก เปิดใน Excel Online

ทำสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม > เปิดใน Excel Web App

ข้อมูลจะเปิดขึ้นเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel ที่คุณสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูค่าใช้จ่ายในการซื้อรายการทั้งหมดที่คุณสนใจ ให้ใช้ปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติ ที่ด้านล่างรายการราคา

คอลัมน์ราคาที่มีการหาผลรวมใน Excel Web App

 เคล็ดลับ    ลบแถวหรือคอลัมน์ที่คุณไม่สนใจออก นำการจัดรูปแบบสกุลเงินไปใช้กับรายการราคา การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่ส่งผลต่อตารางที่เวิร์กบุ๊กนั้นยึดตาม

สร้าง Snapshot ของตารางแบบกำหนดเองของคุณด้วยการพิมพ์: ไปที่ ไฟล์ > พิมพ์

 หมายเหตุ    เมื่อคุณปิด Excel Online คุณจะสูญเสียค่าการกำหนดเองของคุณ เว้นแต่ว่าผู้สร้างเว็บเพจจะได้จัดเตรียมคำสั่ง ดาวน์โหลด ไว้ให้ในมุมมองแบบโต้ตอบ และวิธีเดียวที่คุณจะสามารถบันทึกการกำหนดเองของคุณได้ก็คือการสั่งพิมพ์ออกมา ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน ให้พิมพ์ตารางไปยังสมุดบันทึก OneNote, XPS Document Writer หรือไฟล์

สำหรับผู้สร้างเว็บเพจ

ถ้าคุณประกาศตารางบนเว็บ ให้เพิ่มมุมมองแบบโต้ตอบของ Excel ลงในหน้าของคุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2013