ทำงานร่วมกันในเอกสาร Office ใน SkyDrive

ด้วย Microsoft Office Web Apps เป็นเรื่องง่ายที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากคุณสามารถส่งลิงก์ไปยังเอกสารแทนที่จะส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมา ซึ่งจะบันทึกในที่จัดเก็บอีเมลและทำให้คุณไม่สามารถปรับเอกสารเดียวกันที่มีหลายเวอร์ชันให้เข้ากันได้

เมื่อต้องการส่งลิงก์ ให้คลิก แชร์ ที่ด้านบนของหน้าต่าง Web App ดังนี้

คำสั่ง แชร์

เมื่อเพื่อนของคุณคลิกลิงก์ที่คุณส่ง เอกสารจะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์ของพวกเขา

อีเมลเชิญผู้รับให้แชร์เอกสาร

เมื่อต้องการแก้ไข ให้คลิกที่คำสั่งสำหรับการแก้ไขใน Web App

คลิกคำสั่งสำหรับการแก้ไขใน Web App

ทุกคนสามารถทำงานกับเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นออกจากเอกสารก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงได้

ผู้สร้างหลายคนใน Excel Web App

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้จัดเก็บเอกสารของคุณบน SkyDrive

  อัปโหลดเอกสารของคุณไปยัง SkyDrive จากนั้นแชร์เอกสาร

ทำงานกับผู้อื่นใน Word Web App

เมื่อคุณกำลังแก้ไขเอกสารใน Microsoft Word Web App คุณอาจเห็นการแจ้งให้ทราบว่ามีผู้อื่นกำลังทำงานในเอกสารนั้นเช่นกัน ไม่ต้องมีโหมดพิเศษสำหรับการเขียนร่วมและไม่ต้องมีคำสั่งพิเศษใดๆ ในการเริ่มการทำงานร่วมกันบนเอกสาร คุณแก้ไขเอกสารใน Word Web App เหมือนที่คุณทำตามปกติ และถ้ามีผู้อื่นกำลังแก้ไขเอกสารอยู่ด้วย Word Web App จะแจ้งให้คุณทราบและแสดงย่อหน้าที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ให้คุณเห็น

เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word Web App จะแจ้งให้ผู้สร้างคนอื่นทราบว่าเอกสารได้รับการอัปเดตแล้ว

แจ้งให้ทราบถึงการอัปเดตที่มีอยู่

เมื่อผู้อื่นบันทึกเอกสาร พวกเขาจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาด้วย การรีเฟรชเอกสารทุกครั้งที่คุณบันทึกทำให้คุณควบคุมเมื่อคุณเห็นการอัปเดตได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำงานได้่โดยเกิดสิ่งรบกวนน้อยที่สุด แม้ว่าผู้อื่นกำลังทำงานกับเอกสารนี้พร้อมกับคุณ

ผู้อื่นสามารถทำงานใน Word Web App, Word 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือ Word for Mac 2011 ได้

สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ทำงานร่วมกันบนเอกสารใน Word Web App

ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน Excel Web App

ถ้าคุณกำหนดให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขเวิร์กบุ๊กของคุณได้ เพื่อนของคุณจะสามารถทำงานบนเวิร์กบุ๊กนั้นพร้อมกับคุณได้ ซึ่งใช้ได้ดีสำหรับเวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคล เช่น รายการข้อมูลหรือโครงการกลุ่ม ไม่ต้องส่งอีเมลรายการหลายๆ ครั้งอีกต่อไป

ขณะที่คุณกำลังแก้ไขเวิร์กบุ๊ก Excel Web App จะแสดงให้คุณเห็นว่าผู้อื่นกำลังทำงานบนเวิร์กบุ๊กนั้นด้วยหรือไม่

ผู้สร้างหลายคนใน Excel Web App


 หมายเหตุ 

  • เมื่อทุกคนทำงานใน Web App ถ้ามีบางคนเปิดเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป จะไม่สามารถทำการแก้ไขเวิร์กบุ๊กนั้นได้ใน Web App จนกว่าจะถูกปิดอีกครั้งใน Excel
  • เนื่องจาก Excel Web App จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของทุกคนโดยอัตโนมัติ คำสั่งเลิกทำและทำซ้ำอาจไม่ทำงานตามที่คุณคาดไว้
  • นอกจากนี้ เมื่อมีคนเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียงข้อมูลหรือการกรองข้อมูล มุมมองของทุกคนที่กำลังแก้ไขเวิร์กบุ๊กจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ให้ระมัดระวังมากขึ้นในการเรียงลำดับและการกรองในขณะที่ผู้อื่นกำลังทำงานอยู่ในเวิร์กบุ๊ก

ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน PowerPoint Web App

งานนำเสนอและโครงงานของทีม: คุณสามารถทำงานกับเอกสารเหล่านั้นร่วมกันได้่ใน PowerPoint Web App เมื่อมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนกำลังแก้ไขงานนำเสนอในเวลาเดียวกัน คุณจะเห็นชื่อของพวกเขาในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Web App:

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเขียนร่วม

คุณและผู้ร่วมงานของคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนได้ทันที และ PowerPoint Web App จะบันทึกงานนำเสนอโดยอัตโนมัติ

ผู้อื่นสามารถทำงานใน PowerPoint Web App, PowerPoint 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือ PowerPoint for Mac 2011 ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ทุกคนทำงานใน Web App (ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ) หรือแอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป (ซึ่งทุกคนจะบันทึกงานนำเสนอเป็นระยะๆ)

ทำงานร่วมกันใน OneNote Web App

ถ้าคุณกำหนดให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณได้ เพื่อนของคุณจะสามารถทำงานบนสมุดบันทึกนั้นพร้อมกับคุณได้ ซึ่งใช้ได้ดีสำหรับสมุดบันทึกที่คุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคล เช่น เซสชั่นการระดมความคิดหรือโครงการกลุ่ม สมุดบันทึกทำงานเหมือนกับ Wiki นั่นคือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ คุณสามารถดูได้ว่าใครทำอะไร และคุณสามารถแปลงหน้าให้กลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ถ้าต้องการ

ผู้เขียนหลายคนทำงานใน OneNote Web App

ถ้าคุณหรือบุคคลอื่นมี OneNote 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถทำงานในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อปและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ในขณะที่บุคคลอื่นกำลังทำงานอยู่บนสมุดบันทึกเดียวกันใน OneNote Web App คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกใน SkyDrive ได้เช่นเดียวกับเอกสาร Excel, Word และ PowerPoint และคุณยังสามารถแชร์สมุดบันทึกใน OneNote 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้ด้วย

  • คลิกแท็บ ไฟล์ และบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก เชิญบุคคลมาใช้สมุดบันทึกนี้ ภายใต้ชื่อของสมุดบันทึก
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Word 2010