ติดตั้ง Silverlight เพื่อเล่นไฟล์ WMV ใน PowerPoint Web App

ถ้าวิดีโอในสไลด์ของคุณไม่ได้เล่นอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft Silverlight PowerPoint Online ใช้ Silverlight เพื่อเล่นวิดีโอในรูปแบบ WMV ได้

ติดตั้ง Silverlight

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel Online, OneNote Online, PowerPoint Online, Word Online, Excel Web App, OneNote Web App, PowerPoint Web App, Word Web App