บทนำสู่ OneNote Web App

Microsoft OneNote Web App ขยายประสบการณ์การใช้งาน Microsoft OneNote ของคุณไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งคุณสามารถทำงานกับสมุดบันทึกบนเว็บไซต์ที่เก็บสมุดบันทึกนั้นได้โดยตรง

รวมเข้ากับ OneNote อย่างราบรื่น

คุณสร้างสมุดบันทึกใน Microsoft OneNote 2010 คุณต้องการประกาศสมุดบันทึกนั้นบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถอ่านหรือแม้กระทั่งให้การสนับสนุนได้ แล้วถ้าคุณต้องการทำงานร่วมกับผู้ที่ใช้ OneNote คนละเวอร์ชันกับคุณล่ะ จะไม่เป็นการดีกว่าหรือถ้าคุณสามารถทำงานร่วมกันบนเว็บไซต์ได้เลย OneNote Web App ทำให้สถานการณ์สมมติดังกล่าวเป็นจริงได้

ใน OneNote 2010 คุณสามารถเริ่มต้นใช้ OneNote Web App ด้วยการบันทึกสมุดบันทึกของคุณไปยังไลบรารี SharePoint ของคุณ บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก แชร์ จากนั้นภายใต้ แชร์บน ให้คลิก เครือข่าย

แท็บ แชร์

ขณะนี้สมุดบันทึกของคุณก็พร้อมให้ดูและแก้ไขในเบราว์เซอร์ หรือเปิดขึ้นใหม่ใน OneNote แล้ว

เปิดสมุดบันทึกในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึกใน SharePoint แล้ว OneNote Web App จะเปิดสมุดบันทึกนั้นในเบราว์เซอร์

โหมดมุมมอง

คุณสามารถพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความได้เช่นเดิม และคุณสามารถใช้คำสั่ง คัดลอก/วาง และ เลิกทำ/ทำอีกครั้ง ได้ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความโดยการนำสไตล์และตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความทั้งหมดที่คุณเห็นบน Ribbon ไปใช้ คุณยังสามารถเพิ่มตาราง รูปภาพ คลิปอาร์ต และไฮเปอร์ลิงก์ได้ด้วย คลิปอาร์ตมาจากคอลเลกชันของรูปที่มีอยู่ใน Office.com ไปที่แท็บ แทรก เพื่อเพิ่มรายการดังกล่าว

OneNote Web App จะบันทึกสมุดบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงานบนสมุดบันทึกนั้น คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ต้องการจะเก็บไว้ ให้ใช้คำสั่ง เลิกทำ หรือกด CTRL+Z (ใน Windows) หรือ ⌘+Z (ใน Mac)

ถ้าคุณต้องการดูว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีลักษณะอย่างไรในสมุดบันทึก ให้สลับกลับไปยังมุมมองการอ่าน บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก มุมมองการอ่าน

ดูสมุดบันทึกในเบราว์เซอร์

โหมดมุมมอง

ในมุมมองการอ่าน คุณสามารถดูส่วนต่าง ๆ และหน้าต่าง ๆ ของสมุดบันทึก รวมทั้งขยายและยุบส่วนต่าง ๆ ในบานหน้าต่างนำทางได้ ถ้ามีผู้อื่นกำลังทำงานบนสมุดบันทึกนี้ คุณสามารถดูได้ว่าใครทำอะไรไว้ด้วยการคลิกที่คำสั่ง แสดงผู้เขียน

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์ เพื่อเพิ่มและลบเนื้อหา จัดรูปแบบข้อความ และติดแท็กบันทึกย่อ

ทำงานกับบุคคลอื่น

ถ้าคุณกำหนดให้สมุดบันทึกของคุณสามารถแก้ไขได้โดยผู้อื่น เพื่อนหรือผู้ร่วมงานของคุณจะสามารถทำงานบนสมุดบันทึกนั้นในเวลาเดียวกันกับคุณได้ ซึ่งจะใช้ได้ดีสำหรับสมุดบันทึกที่คุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคล เช่น เซสชันการระดมความคิดหรือโครงการกลุ่ม สมุดบันทึกนั้นทำงานเหมือนกับ Wiki ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ คุณสามารถดูว่าใครทำอะไร และคุณสามารถแปลงหน้าให้กลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้ถ้าต้องการ

การทำงานร่วมกัน

ถ้าคุณหรือบุคคลอื่นมี OneNote 2010 อยู่ คุณจะสามารถทำงานในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อปได้ ขณะที่ผู้อื่นจะทำงานอยู่ใน OneNote Web App บนสมุดบันทึกเดียวกัน

  1. จัดเก็บสมุดบันทึกไว้บนเว็บไซต์ที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถเข้าถึงได้ เช่น ไลบรารี SharePoint ของทีมของคุณ
  2. ส่งคำเชิญให้ผู้อื่นร่วมทำงานในสมุดบันทึก
  • ใน SharePoint ให้คัดลอกที่อยู่เว็บของสมุดบันทึกที่ปรากฏในเบราว์เซอร์ แล้ววางที่อยู่เว็บนั้นลงในข้อความ
  • ใน OneNote 2010 ให้คลิกแท็บ ไฟล์ และบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก เชิญบุคคลมาใช้สมุดบันทึกนี้ ภายใต้ชื่อของสมุดบันทึกนั้น
  1. แก้ไขสมุดบันทึก คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ร่วมงานของคุณได้ด้วยการคลิก แสดงผู้เขียน ในมุมมองการอ่าน หรือบนแท็บ มุมมอง ในมุมมองการแก้ไข

ถ้าคุณต้องการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในหน้าใดหน้าหนึ่ง ให้คลิก เวอร์ชันหน้า บนแท็บ มุมมอง (หรือในมุมมองการอ่าน ให้ไปที่บานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ชื่อหน้า แล้วคลิก แสดงเวอร์ชัน)

แก้ไขอย่างราบรื่นใน OneNote

การแก้ไขใน OneNote Web App จะเหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่ถ้าคุณต้องการชุดความสามารถที่ครบถ้วนของ OneNote ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เปิดใน OneNote

OneNote Web App จะเปิดสมุดบันทึกในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อปของคุณโดยตรง ที่ซึ่งคุณสามารถทำงานได้มากกว่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้บันทึกย่อแบบเสียง หรือกำหนดแท็กบันทึกย่อเอง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกบนเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ    คุณต้องมี OneNote 2010 จึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์ เปิดใน OneNote ใน OneNote Web App ได้ และคุณยังต้องมี Internet Explorer หรือ Firefox อีกด้วย

 
 
นำไปใช้กับ:
OneNote Web App