บทนำสู่ Excel Online

Microsoft Excel Online ขยายประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Excel ของคุณไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งคุณสามารถทำงานกับเวิร์กบุ๊กบนเว็บไซต์ที่เก็บเวิร์กบุ๊กนั้นได้โดยตรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Office Online ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Office Online

รวมเข้ากับ Excel อย่างราบรื่น

คุณสร้างเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Excel และคุณต้องการติดประกาศเวิร์กบุ๊กนั้นบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถโต้ตอบกับข้อมูลนั้นได้ทันทีแบบ Live Data หรือแม้แต่ใส่ข้อมูลบางอย่างได้ แล้วถ้าคุณต้องการทำงานร่วมกันกับผู้ที่มี Excel คนละเวอร์ชันกับคุณล่ะ จะไม่เป็นการดีกว่าหรือถ้าคุณสามารถทำงานร่วมกันบนเว็บไซต์ได้เลย Excel Online ทำให้สถานการณ์สมมติดังกล่าวเป็นจริงได้

ใน Microsoft Excel 2010 คุณสามารถเริ่มใช้ Excel Online ด้วยการบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณไปยัง OneDrive หรือไลบรารี SharePoint ของคุณ บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยังเว็บ หรือ บันทึกไปยัง SharePoint

แท็บ บันทึกและส่ง

ตอนนี้ เวิร์กบุ๊กของคุณก็พร้อมให้ดูและแก้ไขในเบราว์เซอร์ หรือเปิดขึ้นใหม่ใน Excel ได้แล้ว

 หมายเหตุ    เวิร์กบุ๊กไม่จำเป็นต้องถูกสร้างใน Excel 2010 จึงจะสามารถเปิดใน Excel Online ได้ เพื่อให้เข้ากันได้ดีที่สุด ให้ใช้ Office Excel 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือใช้ Excel for Mac 2008 เวอร์ชัน 12.2.9 หรือ Excel for Mac 2011 ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2003 ให้ติดตั้ง Service Pack เวอร์ชันล่าสุด และบันทึกเวิร์กบุ๊กบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ .xlsx จากนั้นอัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ SharePoint ที่มีการกำหนดค่า Office Online หรืออัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยัง OneDrive

ดูเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กของคุณใน OneDrive หรือ SharePoint Excel Online จะเปิดเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ ซึ่งคุณสามารถย้ายไปตามตำแหน่งต่างๆ ในเวิร์กบุ๊ก เรียงลำดับ กรอง ขยายและยุบ PivotTable รวมทั้งคำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ได้

เวิร์กชีตในเบราว์เซอร์

คุณยังสามารถใช้คำสั่ง ค้นหา เพื่อหาคำหรือวลีได้ด้วย เช่นเดียวกับเว็บเพจ คุณสามารถเลือกเนื้อหาบนเวิร์กชีตและคัดลอกเนื้อหานั้นเพื่อวางในแอปพลิเคชันอื่นได้

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใส่หรือแก้ไขสูตร และนำการจัดรูปแบบพื้นฐานไปใช้

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความได้เช่นเดิม และคุณสามารถใช้คำสั่งตัด คัดลอก วาง และเลิกทำ/ทำอีกครั้ง ได้ ใส่สูตรโดยไปที่เซลล์ที่คุณต้องการใส่สูตร พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วพิมพ์สูตรหรือฟังก์ชัน

คุณยังสามารถเพิ่มตารางและไฮเปอร์ลิงก์ได้ด้วย ไปที่แท็บ แทรก เพื่อเพิ่มรายการดังกล่าว ถ้าคุณต้องการเพิ่มแผนภูมิ ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่จะใช้ทำแผนภูมิ แล้วไปที่แท็บ แทรก และเลือกชนิดของแผนภูมิที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ    ใน OneDrive , Excel Online จะมีความสามารถในการแทรกฟังก์ชันต่างๆ ผ่านทางส่วนติดต่อกล่องโต้ตอบ ดำเนินการผลรวมอัตโนมัติ ตลอดจนเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต ฟีเจอร์เหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ Excel Online บนไซต์ SharePoint

Excel Online จะบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงานบนเวิร์กบุ๊กนั้น คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ต้องการจะเก็บไว้ ให้ใช้คำสั่ง เลิกทำ หรือกด CTRL+Z (ใน Windows) หรือ ⌘+Z (ใน Mac)

การทำงานกับบุคคลอื่น

ถ้าคุณกำหนดให้เวิร์กบุ๊กของคุณสามารถแก้ไขได้โดยผู้อื่น เพื่อนหรือผู้ร่วมงานของคุณจะสามารถทำงานบนเวิร์กบุ๊กนั้นพร้อมกับคุณได้ ซึ่งเหมาะสำหรับเวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคล เช่น รายการข้อมูลหรือโครงการกลุ่ม คุณจึงไม่ต้องส่งอีเมลรายการไปทั่วหรือรอให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเช็คอินรายการนั้นกลับไปบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกต่อไป

ขณะที่คุณกำลังแก้ไขเวิร์กบุ๊ก Excel Online จะแสดงให้คุณเห็นว่ามีผู้อื่นกำลังทำงานกับเวิร์กบุ๊กนั้นอยู่ด้วยหรือไม่

  1. เก็บเวิร์กบุ๊กนั้นไว้บนเว็บไซต์ที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถเข้าถึงได้ เช่น ไลบรารี SharePoint ของทีม หรือโฟลเดอร์ใน OneDrive ที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถเข้าถึงได้
  2. ส่งคำเชิญให้ผู้อื่นร่วมทำงานในเวิร์กบุ๊ก
  • ใน SharePoint ให้คัดลอกที่อยู่เว็บของเวิร์กบุ๊กที่ปรากฏในเบราว์เซอร์ แล้ววางที่อยู่เว็บลงในข้อความ
  • ใน OneDrive ให้คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Excel Online แล้วคลิก แชร์ เพิ่มบุคคลที่คุณต้องการแชร์เวิร์กบุ๊กด้วย คลิก บันทึก แล้วเขียนข้อความ
  1. แก้ไขเวิร์กบุ๊กใน Excel Online คุณสามารถดูว่ามีใครอีกบ้างที่กำลังทำงานร่วมกับคุณในแถบสถานะ
    การแก้ไขโดยผู้สร้างหลายราย

แก้ไขอย่างราบรื่นใน Excel

การแก้ไขใน Excel Online จะเหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ้าคุณต้องการชุดความสามารถที่ครบถ้วนของ Excel ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เปิดใน Excel

Excel Online จะเปิดเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปโดยตรง ที่ซึ่งคุณจะสามารถทำงานได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแผนภูมิหรือ PivotTable ใน Excel เมื่อคุณคลิก บันทึก Excel จะบันทึกเวิร์กบุ๊กกลับไปบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

 หมายเหตุ    การเปิดเวิร์กบุ๊กโดยตรงจากเบราว์เซอร์ไปยังแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปได้รับการสนับสนุนในเบราว์เซอร์ Firefox, Internet Explorer (Windows) และ Safari (Mac) ใน Windows คุณจะต้องใช้ Excel 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ (ถ้าคุณใช้ Firefox คุณจะต้องใช้ Excel 2010 ด้วย) การใช้ฟีเจอร์นี้บน Mac จำเป็นต้องมี Microsoft Excel for Mac 2008 เวอร์ชัน 12.2.9 หรือ Excel for Mac 2011

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel Web App