การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือที่สามารถกำหนดเองได้ซึ่งมีชุดคำสั่งที่เป็นอิสระจากแท็บบน Ribbon ซึ่งกำลังแสดงอยู่ คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนจากตำแหน่งที่ตั้งอันใดอันหนึ่งจากสองตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นไปได้ รวมทั้งสามารถเพิ่มปุ่มที่แทนคำสั่งต่างๆ ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้

 หมายเหตุ 

 • คุณไม่สามารถเพิ่มขนาดของปุ่มที่แทนคำสั่งต่างๆ โดยใช้ตัวเลือกใน Microsoft Office ได้ วิธีเดียวที่จะเพิ่มขนาดของปุ่ม คือ ลดความละเอียดของหน้าจอที่คุณใช้ลง
 • คุณไม่สามารถแสดงแถบเครื่องมือด่วนบนบรรทัดหลายๆ บรรทัดได้
 • เฉพาะคำสั่งเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่ เช่น การเยื้องและค่าระยะห่าง และลักษณะเฉพาะ (ซึ่งปรากฏอยู่ใน Ribbon เช่นกัน) ไม่สามารถเพิ่มลงบนแถบเครื่องมือด่วนได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ กำหนด Ribbon เอง เพื่อทำให้ Ribbon อยู่ในรูปแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็บแบบกำหนดเองและกลุ่มแบบกำหนดเองที่มีคำสั่งที่คุณใช้บ่อยได้
คุณต้องการทำสิ่งใด


เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บหรือกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อแสดงคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน
 2. คลิกขวาที่คำสั่ง แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เอาคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วน

 • คลิกขวาที่คำสั่งที่คุณต้องการลบออกจากแถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของคำสั่งบนแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง บนเมนูทางลัด
 2. ภายใต้ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิกลูกศร เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มคำสั่งโดยการเพิ่มตัวคั่นระหว่างคำสั่งต่างๆ

คุณสามารถจัดกลุ่มคำสั่งโดยใช้ตัวคั่นเพื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของแถบเครื่องมือด่วนได้

 1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง บนเมนูทางลัด
 2. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งยอดนิยม
 3. คลิก <ตัวคั่น> แล้วคลิก เพิ่ม
 4. จากนั้นคลิกลูกศร เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง เพื่อจัดวางตัวคั่นในตำแหน่งที่ต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสองตำแหน่งต่อไปนี้ได้

 • มุมบนซ้ายถัดจากไอคอนของโปรแกรม Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ถัดจากไอคอนของ Word ไอคอนโปรแกรมของ Word 2010 (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)
  แถบเครื่องมือด่วนในมุมบนซ้าย (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)
 • ด้านล่าง Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent
  แถบเครื่องมือด่วนด้านล่าง Ribbon

ถ้าคุณไม่ต้องการให้แถบเครื่องมือด่วนแสดงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ถ้าคุณพบว่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นถัดจากไอคอนโปรแกรมนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานของคุณจนทำงานไม่สะดวก คุณอาจต้องการย้ายแถบเครื่องมือด่วนให้ใกล้พื้นที่ทำงานของคุณมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งใต้ Ribbon จะล้ำเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ทำงานให้ใหญ่สุด คุณอาจต้องการเก็บแถบเครื่องมือด่วนไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองรูปปุ่ม
 2. ในรายการนั้น ให้คลิก แสดงใต้ Ribbon หรือ แสดงเหนือ Ribbon

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองโดยใช้คำสั่ง ตัวเลือก

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนลำดับของคำสั่งบนแถบเครื่องมือด่วนโดยใช้คำสั่ง ตัวเลือก ได้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก แถบเครื่องมือด่วน
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าแถบเครื่องมือด่วนใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง บนเมนูทางลัด
 2. ในหน้าต่าง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้คลิก ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่เฉพาะแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ส่งออกแถบเครื่องมือด่วนที่กำหนดเอง

คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้ได้ หรือแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage  
 1. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิก แถบเครื่องมือด่วน
 3. คลิก นำเข้า/ส่งออก แล้วคลิก ส่งออกการกำหนดเองทั้งหมด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำเข้าแถบเครื่องมือด่วนที่กำหนดเอง

คุณสามารถนำเข้าแฟ้มการกำหนดเองเพื่อแทนที่เค้าโครงปัจจุบันของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนได้ การสามารถนำเข้าการกำหนดเองได้ช่วยให้คุณสามารถรักษาลักษณะที่ปรากฏของโปรแกรม Microsoft Office ให้เหมือนกับของผู้ร่วมงานของคุณหรือระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้

 สิ่งสำคัญ   เมื่อคุณนำเข้าแฟ้มการกำหนด Ribbon เอง คุณจะสูญเสียการกำหนดเองก่อนหน้านี้ทั้งหมดของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจต้องการแปลงกลับไปเป็นการกำหนดเองที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ คุณควรส่งออกการกำหนดเองเหล่านั้นก่อนที่จะนำเข้าการกำหนดเองใดๆ ใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage  
 1. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิก แถบเครื่องมือด่วน
 3. คลิก นำเข้า/ส่งออก แล้วคลิก นำเข้าแฟ้มการกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เหตุใดฉันจึงเห็นลูกบอลสีเขียว

คุณจะเห็นลูกบอลสีเขียว ถ้าคุณได้เพิ่มกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือด่วนหลังจากที่คุณได้กำหนด Ribbon เอง แต่ไม่ได้กำหนดไอคอนที่แสดงถึงกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเองนั้น

ไอคอนจะถูกใช้ถ้าคุณทำดังต่อไปนี้

 • เพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือด่วน
 • เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่าง Ribbon ที่คุณกำหนดเอง กับ Ribbon เริ่มต้น

เพิ่มไอคอนเพื่อแสดงถึงกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเอง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage  
 1. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิก กำหนด Ribbon เอง
 3. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกกลุ่มหรือคำสั่งแบบกำหนดเองที่คุณได้เพิ่มไว้
 4. คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วในรายการ สัญลักษณ์ ให้คลิกไอคอนใดไอคอนหนึ่ง
 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อ ให้คลิก ตกลง
 6. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนด Ribbon เอง ให้ดู การกำหนด Ribbon เอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010