วิดีโอ: เริ่มต้นใช้งาน – การสำรวจ Ribbon

Jessica ผู้จัดการเว็บไซต์ที่ Microsoft ได้ทำการสำรวจ Ribbon ใน PowerPoint

การจัดอันดับ:
นำไปใช้กับ:
มุมมอง:
225
ส่งเมื่อ:
12/8/2553
ความยาว:
00:02:28