Office Home and Student 2010
ช่วยให้การจัดการงานในบ้านและการบ้าน เป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ภายในชุด: Word, Excel, PowerPoint และ OneNote


Office Professional 2010
สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ ด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ภายในชุด: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access และ Publisher