หน้า 9 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

ไอคอนของแม่แบบฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

ขั้นแรก ให้เลือกประเภทแม่แบบฐานข้อมูล

Access 2007 ช่วยให้การสร้างฐานข้อมูลใหม่เป็นเรื่องง่ายจริงๆ แม่แบบให้ฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว ซึ่งออกแบบมาให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกประเภทบนเพจเริ่มต้นใช้งาน แล้วคุณจะมองเห็นความเป็นไปได้ต่างๆ

หน้า 9 จาก 21ย้อนกลับถัดไป