หน้า 8 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

คลิกปุ่มฝึกปฏิบัติใน Access เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Access และหน้าต่างคำแนะนำการฝึกหัด

ขนาดดาวน์โหลด: 296 KB (<2 นาที @ 56 Kbps)

ฝึกปฏิบัติใน Access
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


เราก็อธิบายมาพอสมควรแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะได้ลองใช้ Access 2007 ด้วยตัวคุณเองแล้ว

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Access โปรแกรม Access จะเปิดขึ้นมา โดยมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี Access 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณกำหนดเองด้วยการเพิ่มคำสั่งที่คุณโปรดปราน

เพจ เริ่มต้นทำงานกับ Microsoft Office Access

แถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน

ริบบิ้น

แท็บและกลุ่ม

สิ่งใดต่อไปนี้ปรากฏบนเพจเริ่มต้นทำงานกับ Microsoft Office Access

บานหน้าต่างนำทาง

แท็บ สร้าง

ปุ่ม Microsoft Office

คำสั่ง แม่แบบตาราง

การจัดระเบียบริบบิ้นใช้หลักเกณฑ์ใด

คำสั่งถูกจัดกลุ่มโดยเรียงตามตัวอักษร

คำสั่งที่คุณไม่ได้ใช้จะไม่ถูกแสดงไว้

คำสั่งถูกจัดกลุ่มตามกิจกรรมทั่วไป

คำสั่งแสดงรายการอยู่บนเมนู

คุณตั้งค่าตัวเลือก Access ที่ไหน

ที่ Microsoft Office Online

บนเพจเริ่มต้นใช้งาน

ในบานหน้าต่างนำทางของแต่ละฐานข้อมูลใหม่

ในเมนูของ ปุ่ม Microsoft Office

หน้า 8 จาก 21ย้อนกลับถัดไป