หน้า 7 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

เมนูปุ่ม Microsoft Office


คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคุณจะเห็น

บรรยายภาพ 1 เมนูคำสั่งพื้นฐานสำหรับการทำงานกับแฟ้ม
บรรยายภาพ 2 รายการเอกสารล่าสุดของคุณ
บรรยายภาพ 3 ปุ่มที่คุณคลิกเพื่อดูและเลือกการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ

ถ้าเมนูนี้ทำให้คุณนึกถึงเมนู แฟ้ม ใน Access รุ่นก่อนๆ คุณย่อมทราบว่าควรมองหาอะไรที่นี่ คุณจะเห็นเมนูแบบเต็มในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไป

หน้า 7 จาก 21ย้อนกลับถัดไป