หน้า 6 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

แถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน พร้อมด้วยคำสั่งพื้นฐานและคำสั่งเพิ่มเติม

แถบเครื่องมือที่คุณเติมเต็มให้เหมาะกับตัวเองได้
บรรยายภาพ 1 แถบเครื่องมือเข้าถึงด่วนพื้นฐาน
บรรยายภาพ 2 แถบเครื่องมือเข้าถึงด่วนแบบกำหนดเอง

ทุกคนล้วนมีคำสั่งที่ตัวเองโปรดปราน ใส่คำสั่งที่คุณโปรดปรานลงบนแถบเครื่องมือเข้าถึงด่วนสิ แล้วคำสั่งเหล่านั้นจะอยู่ใกล้มือคุณเสมอ แค่คลิกขวาที่คำสั่งใดๆ แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน ไม่ว่าคุณจะอยู่บนแท็บใดก็ตาม คำสั่งเหล่านี้จะอยู่ใกล้มือคุณเสมอ

หน้า 6 จาก 21ย้อนกลับถัดไป