หน้า 4 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

ริบบิ้น, ปุ่ม Microsoft Office, แถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน และบานหน้าต่างนำทาง

สิ่งที่คุณต้องการอยู่ตรงหน้าคุณ

เมื่อคุณสร้างหรือเปิดฐานข้อมูล Access 2007 นี่คือสิ่งที่คุณเห็น สิ่งเหล่านี้คือเพื่อนใหม่ของคุณ กุญแจสู่ความสำเร็จกับ Access 2007 ใช้เวลาสักครู่ทำความรู้จักกับชื่อต่อไปนี้

บรรยายภาพ 1 ริบบิ้น
บรรยายภาพ 2 แถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน
บรรยายภาพ 3 ปุ่ม Microsoft Office
บรรยายภาพ 4 บานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทางแสดงสิ่งที่เหมือนกับที่อยู่ในฐานข้อมูลที่คุณใช้งานอยู่ ตาราง ฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม สิ่งเหล่านี้ล้วนมองเห็นได้ที่นี่และพร้อมใช้งานขณะที่คุณทำงาน คุณทำงานโดยใช้ริบบิ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไป

หน้า 4 จาก 21ย้อนกลับถัดไป