หน้า 20 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

การคลิกปุ่มฝึกปฏิบัติใน Access เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Access และหน้าต่างคำแนะนำการฝึกหัด

ขนาดดาวน์โหลด: 748 KB (<3 นาที @ 56 Kbps)

ฝึกปฏิบัติใน Access
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


สำหรับการฝึกปฏิบัตินี้ คุณจะดาวน์โหลดแฟ้มที่มีข้อมูลอยู่เล็กน้อย เพื่อให้มีสิ่งที่จะบันทึกในรูปแบบต่างๆ

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Access ฐานข้อมูลแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน Access โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏอยู่ด้านข้าง หมายเหตุ     คุณต้องมี Access 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม Access 2007

รูปแบบแฟ้มนี้ยึดตาม XML

รูปแบบแฟ้มนี้ทำงานกับ Access รุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด

รูปแบบแฟ้มนี้ให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและขนาดแฟ้มลดลง

รูปแบบแฟ้มนี้ระบุให้คุณต้องกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

คุณใช้ฐานข้อมูลเก่าใน Access 2007 อย่างไร

เปิดฐานข้อมูลและใช้คำสั่ง บันทึกเป็น

ส่งฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล โดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007

เปิดฐานข้อมูลใน Access 2007 และการปรับรุ่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เปิดฐานข้อมูลและส่งออกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเปล่าใหม่ใน Access 2007

ฐานข้อมูล Access 2007 ไม่สามารถใช้ร่วมกับบุคคลที่ใช้ Access รุ่นก่อนหน้านี้ได้

เท็จ

จริง

แล้วคุณจะพบคำสั่ง 'บันทึกเป็น' ที่ไหน

บนแถบเครื่องมือด่วน

บนแท็บ หน้าแรก

บนเมนูของ ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม

ใน ตัวเลือกของ Access

หน้า 20 จาก 21ย้อนกลับถัดไป