หน้า 2 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

เพจเริ่มต้นใช้งาน Access 2007 และฐานข้อมูล

Access 2007 มีรูปลักษณ์ใหม่หมด

Access 2007 ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกมาตั้งแต่ต้น คุณลักษณะและคำสั่งที่มองเห็นได้ชัดเจนและจัดเรียงตามฟังก์ชันการทำงาน สอดคล้องกับตรรกะการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน้า 2 จาก 21ย้อนกลับถัดไป