หน้า 19 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

ข้อความว่าแฟ้มที่มีคุณลักษณะบางอย่างของ Access 2007 ไม่อาจถูกบันทึกในรูปแบบก่อนหน้านี้ได้

คุณลักษณะใหม่จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Access 2007 เท่านั้น

คุณลักษณะใหม่บางอย่างใน Access 2007 จำเป็นต้องใช้รูปแบบแฟ้มใหม่ ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้คุณลักษณะใหม่ดังกล่าวและคุณพยายามทำสำเนาฐานข้อมูลในรูปแบบเก่า Access จะบอกคุณว่าเพราะเหตุใดจึงทำไม่ได้ ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะใช้ฐานข้อมูลร่วมกับบุคคลที่ไม่มี Access 2007 ให้วางแผนงานของคุณตามนั้น ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะได้ฝึกปฏิบัติในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้ว

หน้า 19 จาก 21ย้อนกลับถัดไป