หน้า 18 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

เมนูปุ่ม Microsoft Office และเมนูย่อยบันทึกเป็น ซึ่งแสดงรูปแบบแฟ้มที่พร้อมใช้งาน

วิธีการทำงานกับผู้ที่ยังไม่มี Access 2007

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล Access 2007 ร่วมกับบุคคลที่กำลังทำงานกับ Access รุ่นก่อนหน้า อย่างที่คุณอาจคาดไว้ วิธีใช้ฐานข้อมูลร่วมกันคือสร้างสำเนาในรูปแบบแฟ้มเก่า และวิธีการทำสำเนาดังกล่าวก็คล้ายกับวิธีการปรับรุ่นฐานข้อมูลเก่า เปิดฐานข้อมูล Access 2007 และคลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม ชี้ไปที่ บันทึกเป็น แล้วคลิกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

หน้า 18 จาก 21ย้อนกลับถัดไป