หน้า 17 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

เมนูปุ่ม Microsoft Office และเมนูย่อยบันทึกเป็น พร้อมตัวเลือกในการปรับรุ่นแฟ้มก่อนหน้านี้เป็น Access 2007

วิธีได้รับข้อดีจากรูปแบบแฟ้มใหม่

ถ้าคุณต้องการทำสำเนาฐานข้อมูลเก่าที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้น มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น และกู้คืนได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องทำ ใน Access 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม และใช้คำสั่ง เปิด เพื่อเปิดฐานข้อมูลเก่านั้น คลิกปุ่มอีกครั้ง และชี้ไปที่ บันทึกเป็น คลิก ฐานข้อมูล Access 2007 วิธีการค่อนข้างชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็น

หน้า 17 จาก 21ย้อนกลับถัดไป