หน้า 16 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

รูปแบบแฟ้ม Access 2007: ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ขนาดแฟ้มลดลง ป้องกันการเสียหายของข้อมูลได้มากขึ้น

ข้อดีของรูปแบบแฟ้มใหม่

เพราะเหตุใดจึงเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มน่ะหรือ ก็เพื่อให้ฐานข้อมูล Access 2007 มีความปลอดภัยมากขึ้น มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น ทำให้การกู้คืนข้อมูลเชื่อถือได้มากขึ้นถ้าแฟ้มเกิดการเสียหายขึ้นมา และเพื่อเพิ่มคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่สามารถใส่ลงในรูปภาพได้ง่ายนัก เช่น เขตข้อมูลตารางที่จัดเก็บสิ่งที่แนบมาและเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

หน้า 16 จาก 21ย้อนกลับถัดไป