หน้า 15 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

รูปแบบแฟ้ม Access 2007 ใช้นามสกุลแฟ้ม .accdb แทนนามสกุล .mdb

รูปแบบใหม่ นามสกุลแฟ้มใหม่

Access 2007 ใช้รูปแบบแฟ้มใหม่ สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อคุณ มีข้อดีหลายอย่างและขั้นตอนง่ายๆ เพียงสองสามขั้นตอน และใช่แล้ว  แฟ้มเก่าจะทำงานใน Access รุ่นใหม่

หน้า 15 จาก 21ย้อนกลับถัดไป