หน้า 14 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

การคลิกปุ่มฝึกปฏิบัติใน Access เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Access และหน้าต่างคำแนะนำการฝึกหัด

ขนาดดาวน์โหลด: 296 KB (<2 นาที @ 56 Kbps)

ฝึกปฏิบัติใน Access
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ถึงตอนนี้ คุณจะสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง สร้างฟอร์ม และสร้างรายงาน ทั้งหมดในเวลาไม่กี่นาที เพราะคุณกำลังใช้ Access 2007

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Access โปรแกรม Access จะเปิดขึ้นมา โดยมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี Access 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


อะไรเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างฐานข้อมูลสำหรับที่ติดต่อของคุณ

ดาวน์โหลดแม่แบบฐานข้อมูลที่ติดต่อ

คลิก ฐานข้อมูลเปล่า

ค้นหาฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ซื้อสมุดรายชื่อ

คุณสร้างรายงานใหม่จากตารางที่มีอยู่อย่างไร

คัดลอกข้อมูลตารางและวางลงในรายงาน

เลือกตารางในบานหน้าต่างนำทางและคลิก รายงาน บนแท็บ สร้าง

บันทึกตารางเป็นรายงาน

บนแท็บสร้าง ในกลุ่มรายงาน ให้คลิก สร้างตาราง

การจัดรูปแบบที่คุณนำมาใช้โดยใช้เครื่องมือเค้าโครงฟอร์มจะถูกบันทึกทันทีที่คุณมองเห็นการจัดรูปแบบนั้น ฉะนั้นควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

จริง

เท็จ

ข้อใดต่อไปนี้เป็นชนิดของแม่แบบตาราง

เหตุการณ์

ประเด็นต่างๆ

งาน

ทั้งสามข้อ

หน้า 14 จาก 21ย้อนกลับถัดไป