หน้า 13 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

คำสั่งรายงานบนแท็บสร้าง และเครื่องมือเค้าโครงรายงาน พร้อมด้วยแท็บการจัดรูปแบบ

การสร้างรายงานใหม่ทำได้รวดเร็วจริงๆ

สิ่งนี้คงไม่สร้างความประหลาดใจให้กับคุณ เมื่อต้องการสร้างรายงานใหม่ใน Access 2007 ให้คลิกแท็บ สร้าง แล้วคลิก รายงาน Access จะสร้างรายงานใหม่ตามวัตถุที่มีอยู่ซึ่งคุณเปิดไว้แล้ว หรือที่คุณได้เลือกไว้ในบานหน้าต่างนำทาง

รายงานใหม่จะเปิดขึ้นในมุมมองเค้าโครง และริบบิ้นจะเสนอ เครื่องมือเค้าโครงรายงาน พร้อมด้วยสามแท็บ ได้แก่ การจัดรูปแบบจัดเรียง และ ตั้งค่าหน้ากระดาษ (แท็บเหล่านี้จะปรากฏขึ้นบนริบบิ้นเฉพาะเมื่อสามารถใช้แท็บดังกล่าวได้เท่านั้น) ใช้คำสั่งบนแท็บเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมและป้ายชื่อ หรือเพื่อเลือกระยะขอบ ขนาดกระดาษ และตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ โดยปกติแล้ว คุณจะแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นสิ่งนั้นในการฝึกปฏิบัติซึ่งอยู่ถัดไป

หน้า 13 จาก 21ย้อนกลับถัดไป