หน้า 11 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

เมนูแม่แบบตารางบนแท็บสร้าง

มีแม่แบบสำหรับตารางด้วย

สมมติว่าคุณต้องการเพิ่มตารางลงในฐานข้อมูลของคุณ Access 2007 ช่วยให้การเพิ่มตารางทำได้ง่าย การคลิกแท็บ สร้าง จะแสดงให้คุณเห็นกลุ่มคำสั่ง รวมทั้งกลุ่ม ตาราง Access 2007 มีแม่แบบสำหรับตารางด้วย คลิก แม่แบบตาราง แล้วแม่แบบตารางจะปรากฏขึ้น คลิกแม่แบบตารางหนึ่ง เพียงชั่วครู่ ฐานข้อมูลของคุณจะมีตารางอีกหนึ่งตาราง พร้อมด้วยเขตข้อมูลและชนิดข้อมูลที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ คุณจะได้ลองทำสิ่งนี้ในการฝึกปฏิบัติ

หน้า 11 จาก 21ย้อนกลับถัดไป