หน้า 10 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

เตรียมความพร้อมกับ Access 2007

แม่แบบที่ติดต่อถูกเลือกไว้และข้อมูลสำหรับการดาวน์โหลด

เลือกแม่แบบ ตั้งชื่อฐานข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณเลือกแม่แบบ Access 2007 จะแสดงให้คุณเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบนี้ในบานหน้าต่างทางด้านขวาของเพจเริ่มต้นใช้งาน ที่นี่คุณสามารถตั้งชื่อให้กับฐานข้อมูลได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะมองเห็นหลังจากที่ดาวน์โหลดแม่แบบไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ปุ่ม ดาวน์โหลด ก็อยู่ที่นี่ด้วย

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อดูสิ่งที่อยู่ในฐานข้อมูลใหม่ของคุณ คุณจะลองทำสิ่งนั้นในภาคปฏิบัติ

หน้า 10 จาก 21ย้อนกลับถัดไป