หน้า 9 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

กลุ่มแสดง/ซ่อนบนแท็บ 'มุมมอง' ที่ความละเอียดสูง คำสั่งทั้งหมดในกลุ่มนี้จะถูกแสดงขึ้น

กลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง คำสั่งทั้งหมดในกลุ่มจะแสดงขึ้นที่ความละเอียดสูง แต่ที่ความละเอียดต่ำ คุณจำเป็นต้องคลิกลูกศรบนปุ่มของกลุ่มนั้นเพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ

ทุกสิ่งที่เราได้บอกคุณมาจนถึงในตอนนี้จะนำไปใช้ได้ถ้าหน้าจอของคุณได้ตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดสูงและหน้าต่าง Excel มีขนาดใหญ่ที่สุด ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งต่างๆ จะดูแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

ความละเอียดต่ำ    ถ้าหน้าจอของคุณตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดต่ำ ตัวอย่างเช่น ที่ 800 คูณ 600 พิกเซล จะมีบางกลุ่มบน Ribbon ที่แสดงเฉพาะชื่อกลุ่มเท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งในกลุ่ม คุณจะต้องคลิกลูกศรบนปุ่มของกลุ่มนั้นเพื่อแสดงคำสั่ง

ตัวอย่างเช่น บนแท็บ มุมมอง กลุ่ม แสดง/ซ่อน จะมีหลายคำสั่งเพื่อแสดงหรือซ่อนรายการต่างๆ ด้วยความละเอียดที่สูงกว่า คุณจะเห็นคำสั่งทั้งหมดในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ที่ความละเอียด 800 คูณ 600 คุณจะเห็นปุ่ม แสดง/ซ่อน ไม่ใช่คำสั่งในกลุ่ม

ในกรณีดังกล่าวนั้น คุณต้องคลิกลูกศรบนปุ่มของกลุ่ม แสดง/ซ่อน เพื่อแสดงคำสั่งในกลุ่มนั้น

กลุ่มที่แสดงเฉพาะชื่อกลุ่มด้วยความละเอียดที่น้อยกว่านั้นเป็นกลุ่มที่มีคำสั่งที่ใช้ไม่ค่อยบ่อย

ย่อเล็กสุด     ที่ความละเอียดใดๆ ถ้าคุณทำให้หน้าต่าง Excel มีขนาดเล็กลง จะมีขนาดที่กลุ่มบางกลุ่มจะแสดงเฉพาะชื่อกลุ่ม และคุณจะต้องคลิกลูกศรบนปุ่มของกลุ่มนั้นเพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ

แท็บเล็ตพีซี     ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่บนแท็บเล็ตพีซีที่มีหน้าจอขนาดเล็กกว่า คุณจะสังเกตเห็นว่า Ribbon จะปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงแท็บและกลุ่มในแบบที่เล็กลง ถ้าคุณมีจอภาพที่ใหญ่ขึ้น Ribbon จะปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงให้คุณเห็นแท็บและกลุ่มในแบบที่ใหญ่ขึ้น

หน้า 9 จาก 25ย้อนกลับถัดไป