หน้า 8 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษใหม่ใน Excel
บรรยายภาพ 1 ส่วนหัวของคอลัมน์
บรรยายภาพ 2 ส่วนหัวของแถว
บรรยายภาพ 3 ไม้บรรทัดสำหรับระยะขอบ

ไม่เพียงแต่ Ribbon จะเป็นสิ่งใหม่ใน Excel 2007 มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ก็เป็นสิ่งใหม่ด้วยเช่นกัน ถ้าคุณทำงานอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ใน Microsoft Office Word คุณจะยินดีที่ได้เห็น Excel ที่มีข้อดีที่คล้ายกัน

เมื่อต้องการดูมุมมองใหม่ ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ บนแถบเครื่องมือ มุมมองแถบเครื่องมือมุมมอง ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่าง หรือให้คลิกแท็บ มุมมอง บน Ribbon แล้วจึงคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน

ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษจะมีระยะขอบกระดาษที่ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างของแผ่นงาน และพื้นที่สีน้ำเงินขนาดเล็กระหว่างแผ่นงาน ไม้บรรทัด ไม้บรรทัดที่ด้านบนและด้านข้างจะช่วยคุณปรับระยะขอบ คุณสามารถเปิดและปิดไม้บรรทัดนี้ได้เมื่อคุณต้องการ (คลิก ไม้บรรทัด ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง )

ด้วยมุมมองใหม่นี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อทำการปรับเปลี่ยนแผ่นงานของคุณก่อนพิมพ์ คุณจะได้เห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองใหม่นี้ในบทเรียนต่อไป

การเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษในมุมมอง 'เค้าโครงหน้ากระดาษ' นั้นเป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณพิมพ์ในพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษใหม่ที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า แท็บ ออกแบบ จะเปิดขึ้นพร้อมกับคำสั่งทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้สร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะพบได้ในบทเรียนต่อไปเช่นกัน

คุณสามารถเห็นแต่ละแผ่นงานในสมุดงานในมุมมองที่ใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับแผ่นงานนั้น เพียงแค่เลือกมุมมองบนแถบเครื่องมือ มุมมอง หรือในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน บนแท็บ มุมมอง สำหรับแต่ละแผ่นงาน ทั้งมุมมองปกติและตัวอย่างตัวแบ่งหน้าจะอยู่ที่นั่น

เคล็ดลับ     ถ้าคุณชอบมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ แต่คุณชอบให้มีพื้นที่ว่างน้อยลงเล็กน้อยในระยะขอบ คุณสามารถซ่อนพื้นที่ว่างนั้นบางส่วนได้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำในส่วนท้ายของบทเรียน

หน้า 8 จาก 25ย้อนกลับถัดไป