หน้า 7 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

การใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ในการจัดกึ่งกลางข้อความใน Excel

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ในการจัดกึ่งกลางข้อความใน Excel ได้
บรรยายภาพ 1 กด ALT เพื่อทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น
บรรยายภาพ 2 หลังจากนั้น ให้กด H เพื่อเลือกแท็บ หน้าแรก
บรรยายภาพ 3 กด A แล้วกด C ในกลุ่ม การจัดแนว เพื่อจัดกึ่งกลางข้อความที่เลือก

ถ้าคุณใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าเมาส์ คุณอาจต้องการทราบเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดใน Excel 2007

การออกแบบ Ribbon จะมาพร้อมกับทางลัดรูปแบบใหม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะให้ข้อดีสำคัญเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าสองประการ คือ

  • ทางลัดสำหรับทุกๆ ปุ่มบน Ribbon
  • ทางลัดซึ่งมักต้องการแป้นที่น้อยลง

การใช้ทางลัดรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ ทางลัดรูปแบบใหม่ยังมีชื่อใหม่คือ 'เคล็ดลับแป้นพิมพ์' คุณต้องกด ALT เพื่อทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์นี้ปรากฏขึ้น

คุณจะเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแท็บ Ribbon ทั้งหมด คำสั่งทั้งหมดบนแท็บ แถบเครื่องมือด่วน และปุ่ม Microsoft Office

กดแป้นพิมพ์ของแท็บที่คุณต้องการแสดง ซึ่งทำให้ป้ายชื่อเคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดของปุ่มของแท็บนั้นปรากฏขึ้น จากนั้นให้กดแป้นพิมพ์ของปุ่มที่คุณต้องการ

แล้วต้องทำอย่างไรกับแป้นพิมพ์ลัดเก่า     แป้นพิมพ์ลัดเดิมที่เริ่มต้นด้วย CTRL จะยังคงมีอยู่ และคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านั้นได้เหมือนกับที่คุณเคยมีมาตลอด ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ลัด CTRL+C ยังคงคัดลอกบางอย่างไปยังคลิปบอร์ดได้ และแป้นพิมพ์ลัด CTRL+V ยังคงวางบางอย่างจากคลิปบอร์ดได้เช่นกัน

เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูบัตรอ้างอิงด่วนที่ส่วนท้ายของบทเรียนนี้

หน้า 7 จาก 25ย้อนกลับถัดไป