หน้า 6 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูปุ่มที่เพิ่มไว้ในแถบเครื่องมือด่วน แล้วลบออกจากแถบเครื่องมือนั้น

ถ้าคุณมักใช้คำสั่งที่ไม่พร้อมให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มคำสั่งได้โดยง่ายใน แถบเครื่องมือด่วน ซึ่งอยู่เหนือ Ribbon เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน Excel 2007 เป็นครั้งแรก บนแถบเครื่องมือนั้น คำสั่งจะสามารถมองเห็นได้เสมอและมีปรากฏให้ใช้งานได้สะดวก

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ตัวกรองอัตโนมัติทุกวัน และคุณไม่ต้องการคลิกแท็บ ข้อมูล เพื่อเข้าถึงคำสั่ง ตัวกรอง ทุกครั้ง คุณสามารถเพิ่ม ตัวกรอง ในแถบเครื่องมือด่วนได้

เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิกขวาที่ ตัวกรอง บนแท็บ ข้อมูล แล้วจึงคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

เมื่อต้องการเอาปุ่มออกจากแถบเครื่องมือนั้น ให้คลิกขวาที่ปุ่มบนแถบเครื่องมือนั้น แล้วจึงคลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน

คลิก เล่น เพื่อดูขั้นตอนการเพิ่มปุ่มในแถบเครื่องมือนั้น แล้วจึงเอาปุ่มออกจากแถบเครื่องมือ

หน้า 6 จาก 25ย้อนกลับถัดไป