หน้า 5 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007



 

เครื่องหมายที่มุมล่างของกล่องโต้ตอบหมายถึง ตัวเลือกเพิ่มเติม และกล่องโต้ตอบ

คลิกลูกศร รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกลุ่มเพื่อรับตัวเลือกเพิ่มเติมถ้าคุณต้องการตัวเลือกเหล่านั้น
บรรยายภาพ 1 คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในกลุ่ม แบบอักษร
บรรยายภาพ 2 กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะเปิดขึ้น

เมื่อคุณเห็นลูกศรนี้ รูปปุ่ม (ที่เรียกว่า ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ) ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมพร้อมให้ใช้งานสำหรับกลุ่มนี้ ให้คลิกลูกศรนี้ แล้วคุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ หรือบานหน้าต่างงาน

ตัวอย่างเช่น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร คุณจะมีคำสั่งทั้งหมดที่ถูกใช้มากที่สุดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร ได้แก่ คำสั่งในการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร เปลี่ยนแปลงขนาด และทำให้แบบอักษรเป็นตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้

ถ้าคุณต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น ตัวยก ให้คลิก รูปปุ่ม ลูกศรที่อยู่ทางขวาของ แบบอักษร และคุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ซึ่งมีตัวยกและตัวเลือกอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบอักษร

หน้า 5 จาก 25ย้อนกลับถัดไป