หน้า 4 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

แท็บใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิ ได้แก่ การออกแบบ เค้าโครง และรูปแบบ

สร้างแผนภูมิโดยการคลิกปุ่มบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ หลังจากนั้นแท็บ เครื่องมือแผนภูมิ จะกลายเป็นพร้อมให้ใช้งานได้ ซึ่งได้แก่ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

คำสั่งบน Ribbon เป็นคำสั่งที่คุณใช้มากที่สุด แทนที่จะแสดงทุกคำสั่งตลอดเวลา Excel 2007 จะแสดงบางคำสั่งเมื่อคุณอาจต้องการคำสั่งเหล่านั้น เพื่อตอบสนองการกระทำที่คุณทำ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่มีแผนภูมิในแผ่นงานของคุณ คำสั่งในการทำงานกับแผนภูมิจะไม่ใช่สิ่งจำเป็น

แต่หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิแล้ว เครื่องมือแผนภูมิ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับสามแท็บ ได้แก่ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ บนแท็บเหล่านี้ คุณจะพบคำสั่งที่คุณต้องการในการทำงานกับแผนภูมิ Ribbon จะตอบสนองกับการกระทำของคุณ

ใช้แท็บ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิหรือเพื่อย้ายตำแหน่งที่ตั้งของแผนภูมิ แท็บ เค้าโครง เพื่อเปลี่ยนชื่อแผนภูมิหรือองค์ประกอบของแผนภูมิอื่นๆ และแท็บ รูปแบบ เพื่อเพิ่มสีเติมหรือเพื่อเปลี่ยนลักษณะเส้น เมื่อคุณสร้างแผนภูมิเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกภายนอกพื้นที่แผนภูมิ แล้ว เครื่องมือแผนภูมิ จะหายไป เมื่อต้องการเครื่องมือนี้กลับมา ให้คลิกภายในแผนภูมิ แล้วแท็บนั้นจะปรากฏขึ้นใหม่

ดังนั้น ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง ทั้งหมด ที่คุณต้องใช้อยู่ตลอดเวลา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่หนึ่ง หลังจากนั้นคำสั่งที่คุณต้องการใช้จะปรากฏขึ้นมา

หน้า 4 จาก 25ย้อนกลับถัดไป