หน้า 3 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

แท็บ 'หน้าแรก' กลุ่ม 'การจัดแนว' และคำสั่ง 'ตัดข้อความ'

ส่วนทั้งสามส่วนของ Ribbon ได้แก่ แท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ

Ribbon มีส่วนประกอบพื้นฐานสามอย่าง ได้แก่

บรรยายภาพ 1 แท็บ มีอยู่เจ็ดแท็บที่ด้านบน แต่ละแท็บจะแสดงงานหลักที่คุณทำใน Excel
บรรยายภาพ 2 กลุ่ม แต่ละแท็บจะมีกลุ่มที่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน
บรรยายภาพ 3 คำสั่ง คำสั่งคือ ปุ่ม กล่องสำหรับใส่ข้อมูล หรือเมนู

คุณจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร เริ่มที่จุดเริ่มต้น คือแท็บแรก

คำสั่งหลักใน Excel จะถูกรวบรวมไว้อยู่บนแท็บแรก ซึ่งก็คือ แท็บ หน้าแรก คำสั่งบนแท็บนี้เป็นคำสั่งที่ Microsoft ได้พบเป็นคำสั่งที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดเมื่อผู้ใช้มีการทำงานพื้นฐานต่างๆ กับแผ่นงาน

ตัวอย่างเช่น คำสั่ง วางตัด และ คัดลอก จะจัดเรียงไว้ก่อนอันดับแรกบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด คำสั่งการจัดรูปแบบแบบอักษรจะอยู่ถัดไปในกลุ่ม แบบอักษร คำสั่งสำหรับจัดข้อความไว้กึ่งกลาง หรือจัดชิดซ้ายหรือขวาจะอยู่ในกลุ่ม การจัดแนว และคำสั่งสำหรับแทรกและลบเซลล์ แถว คอลัมน์ และแผ่นงานอยู่ในกลุ่ม เซลล์

กลุ่มจะรวมคำสั่งทั้งหมดที่คุณน่าจะต้องการใช้กับงานที่เฉพาะเจาะจงบางชนิด (และจะยังคงแสดงและพร้อมให้ใช้งานตลอดงานนั้น) แทนที่จะซ่อนอยู่ในเมนู คำสั่งสำคัญเหล่านั้นจะสามารถมองเห็นได้เหนือพื้นที่ทำงานของคุณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของความสะดวกสบาย กล่าวคือ ถ้าคุณต้องการข้อความที่แสดงบนหลายบรรทัดในเซลล์ คุณไม่จำเป็นต้องคลิกคำสั่งบนเมนู ให้คลิกแท็บในกล่องโต้ตอบ แล้วจึงคลิกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณเพียงแค่คลิกปุ่ม ตัดข้อความรูปปุ่ม ในกลุ่ม การจัดแนว บนแท็บ หน้าแรก คุณจะได้ลองทำในแบบฝึกหัด

หน้า 3 จาก 25ย้อนกลับถัดไป