หน้า 23 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

ภาพแนวคิดสำหรับการปรับปรุง Excel: เพิ่มความปลอดภัย ขนาดแฟ้มเล็กลง เพิ่มคอลัมน์และแถว

รูปแบบแฟ้มใหม่อนุญาตการปรับปรุงใน Excel

รูปแบบแฟ้มใหม่หมายถึงการปรับปรุงใน Excel และนี่คือคุณประโยชน์หลักของรูปแบบใหม่นี้

คุณลักษณะใหม่     นอกจากคุณลักษณะที่คุณได้เห็นในบทเรียนก่อนหน้านี้แล้ว จำนวนแถวบนแผ่นงานได้เพิ่มจาก 65,536 แถวเป็น 1,048,576 แถว จำนวนคอลัมน์ได้เพิ่มจาก 256 คอลัมน์เป็น 16,384 คอลัมน์ คุณสามารถเขียนสูตรที่ยาวขึ้นในแถบสูตรใหม่ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ และถ้าคุณคลิกข้อความก้อนใหญ่ในเซลล์ แถบสูตรก็จะไม่หล่นลงมาในเส้นตารางของแผ่นงานอีกต่อไป

แฟ้มที่ปลอดภัยกว่า     สมุดงานที่มีโค้ดหรือแมโครที่ไม่ต้องการจะถูกระบุและบล็อกง่ายขึ้น

ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของแฟ้มน้อยลง     Excel มีความสามารถที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อเปิดแฟ้มที่เสียหาย และกู้คืนงานของคุณจำนวนหนึ่งที่มิเช่นนั้นอาจสูญหายไปแล้ว

ขนาดแฟ้มที่ลดลง     สมุดงานจะถูกบีบอัด นั่นก็คือขนาดแฟ้มเล็กลงต์กว่า Excel รุ่นก่อนหน้านี้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ถึง 75 เปอร์เซ็น คุณเปิดและบันทึกแฟ้มที่บีบอัดเหมือนที่คุณเคยเปิดและแก้ไขแฟ้ม Excel ใดๆ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม     สามารถทำงานกับข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากพื้นฐานของแฟ้มที่เป็น XML ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นที่จะรวมชุดข้อมูลอื่นจากคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น เก็บข้อมูลงบประมาณของคุณในโปรแกรมพิเศษ เลือกสิ่งที่คุณต้องการ และนำเข้าข้อมูลลงในเอกสาร Word, แผ่นงาน Excel และฐานข้อมูล Access

หน้า 23 จาก 25ย้อนกลับถัดไป