หน้า 21 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

ภาพรวมแนวความคิดของแผ่นงานที่เปิดใน Excel 2007 และใน Excel 2003

Excel มีรูปแบบแฟ้มใหม่ คุณยังคงสามารถเปิดและแก้ไขสมุดงานที่เก่ากว่าใน Excel 2007 และใช้แฟ้มของคุณร่วมกับผู้ที่ยังไม่มี Excel 2007 ได้

เมื่อถึงเวลาที่คุณจะบันทึกงานของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นว่า Excel มีรูปแบบแฟ้มใหม่

อย่าเพิ่งตกใจ วิธีที่คุณเปิดและบันทึกแฟ้มจะเหมือนกับในโปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่สร้างใน Excel รุ่นก่อนหน้านี้ รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ไม่มี Excel รุ่นใหม่ และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟ้ม

คลิก ถัดไป เพื่อศึกษาบทเรียนนี้ต่อไปด้วยตัวคุณเอง

หน้า 21 จาก 25ย้อนกลับถัดไป