หน้า 20 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Excel' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Excel และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดการดาวน์โหลด: 19 กิโลไบต์ (<1 นาที @ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

แบบฝึกหัดใน Excel
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ขณะนี้คุณจะได้ฝึกหัดกิจกรรมทั่วไปในแผ่นงาน Excel 2007

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Excel แผ่นงานแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดใน Excel โดยมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏอยู่ด้านข้าง หมายเหตุ     คุณต้องมี Excel 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ บนแท็บ 'แผ่นงาน' ให้คลิกที่ภายใต้ 'เซลล์'

จริง

เท็จ

ในแบบฝึกหัด คุณได้เรียนรู้วิธีการพิมพ์ส่วนหัวของคอลัมน์และแถว ตัวเลือกดังกล่าวอยู่ในแท็บใด

แผ่นงาน

เค้าโครงหน้ากระดาษ

ข้อมูล

คุณต้องการใช้ปุ่มผลรวมอัตโนมัติ เพื่อป้อนสูตรที่เรียบง่าย ปุ่มดังกล่าวอยู่บนแท็บสูตรเท่านั้น

จริง

เท็จ

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษได้เฉพาะในบริเวณที่ระบุว่า "คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ" เท่านั้น ไม่ใช่ทางซ้ายหรือทางขวา

จริง

เท็จ

หน้า 20 จาก 25ย้อนกลับถัดไป