หน้า 2 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

Ribbon จะขยายไปทางด้านบนของหน้าต่างใน Excel

ศูนย์ควบคุมใหม่ของคุณ ซึ่งคือ Ribbon

ใช่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดที่ด้านบนของหน้าต่าง

แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี ในขณะนี้สิ่งที่คุณต้องการนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนและมีพร้อมให้ใช้งานได้มากขึ้น แทนที่จะมีประมาณ 30 แถบเครื่องมือที่ไม่ได้แสดงขึ้นและยังคำสั่งที่ฝังอยู่ในเมนู คุณจะมีศูนย์ควบคุมหนึ่งจุด คือ Ribbon ซึ่งนำสิ่งที่จำเป็นต่างๆ มาไว้รวมกัน และทำให้สามารถมองเห็นได้โดยง่าย

เมื่อคุณลองใช้การออกแบบใหม่นี้ คุณจะพบว่าคำสั่งที่คุณทราบวิธีการใช้งานแล้วนั้นจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในลักษณะที่คุณเข้าใจได้

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบใหม่นี้ และเตรียมตัวที่จะได้ทำงานกับ Excel รุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นของคุณ

หน้า 2 จาก 25ย้อนกลับถัดไป